Okshornet

Knut Martinsen
Leder

Trenger vi disse k(l)ikkersakene?

Gruppeleder for SV på fylkestinget i Nordland.

Nordland SV krever en ny Nord-Norgeplan

Det er velkjent at de aller fleste av oss ønsker å bo hjemme og klare oss selv så lenge som mulig. (illustrasjonsbilde)

Du må gjøre det selv, men vi kan gjøre det med deg …

Knut Martinsen
Leder

Veien mot et budsjett

Stortingsrepresentant og forsvarspolitisk talsperson for Senterpartiet.

Høyre vil fortsette privatiseringen av renhold i forsvaret

Stortingsrepresentant, Nordland Sp.

Bye, bye, bygda… det er i byene V satser

Knut Martinsen
Leder

Roter oss bort fra framtiden

Generalsekretær, Folk og Forsvar.

Mange ønsker å bruke mer penger på forsvar

Uttalelse fra LOs regionkonferanse i Nordland i oktober. (illustrasjonsbilde)

Kvotesystemet og CO2-kompensasjonsordningen – inntekt eller utgift?

Daglig leder i Frikult og styreleder i Frikultbarnehagen AS.

Kommentarer til leserinnlegg fra foreldregruppen ved FKBH

Foreldregruppen til barna i Frikultbarnehagen på Hemnesberget har startet en spleis i håp om å forlenge driftstida for barnehagen frem til sommeren 2024. (illustrasjonsbilde)

Nedleggelse av Frikultbarnehagen på Hemnesberget

Knut Martinsen
Leder

Vekst og fall, og så opp igjen?

Stortingsrepresentant og medlem av Finanskomiteen, Frp.

En svak krone er et sykdomstegn for norsk økonomi

Anne Beathe Tvinnereim,
nestleder for Senterpartiet og Utviklingsminister.

Halvert barnehagepris gir sterkere fellesskap i Nordland

Politimester i Nordland politidistrikt.

Forebygging av nettovergrep mot barn

Kristoffer Robin Haug,
helsepolitisk talsperson, Miljøpartiet De Grønne (t.v.) og Håkon Møller,
gruppeleder fylkestinget, Nordland MDG.

Årelating er utdatert helsepolitikk, Kjerkol!

Lill Sverresdatter Larsen,
forbundsleder Norsk Sykepleierforbund, tar avstand fra bombing av sykehus, flyktningeleirer og sivile i Gaza.

Krig er forakt for liv – våpenhvile nå!

Knut Martinsen
Leder

Mange bekker små gir stort budsjett

Et levedyktig landbruk og rikholdige areal- og naturressurser er et viktig grunnlag for at det bor folk i nord, skriver lederne av Nordland Bondelag, Troms Bondelag og Finnmark Bondelag i sin kronikk.

Nord-Norge trenger sterkere tollvern

Knut Martinsen
Leder

Dyrtid, pessimisme og depresjoner