Okshornet

Holst stiller som listekandidat for Nordland Høyre ved fylkestingsvalget til høsten.

Derfor stiller jeg til valg i fylkestingsvalget 2023

Dag Brygfjell

Skivebom av Per Kristian Steinmo

Knut Martinsen
Leder

Kampen om overlevelse

Fylkestingskandidat, Nordland Høyre.

Bedre samferdsel med Høyre

Skribenten mener at kraftprisen kan øke kraftig som følge at stor etterspørsel etter kraft.

Et usaklig angrep

Det ser ut til å være foreløpig stopp i byggingen av FREYRs gigafabrikk i Mo i Rana.

Freyrs forretningside?

Knut Martinsen
Leder

Er romansen over?

Skribenten er bekymret for verdensøkonomien, kanskje særlig USAs, og dens innvirkning på det globale miljøet og det grønne skiftet.

Grønn industri opp mot verdensmiljøet

– Nordland Høyre vil på fylkestinget i juni fremme sak om å halvere hurtigbåtprisene i Nordland, sier Marianne Dobak Kvensjø, førstekandidat Nordland Høyre.

Nordland Høyre vil halvere hurtigbåtprisene i Nordland

Dag Brygfjell

Et innlegg i saken om hydrogen- og ammoniakkproduksjon i Hemnes

Knut Martinsen
Leder

Folkelig engasjement

Svein Hammer ga nylig ut boka «Grønt manifest», som belyser grønne verdier, sirkulær økonomi og politiske styringsgrep.

Det grønne skiftet

Lena Stien mener det viktig å løfte frem alle mulige negative konsekvenser ved en etablering av en hydrogen- og ammoniakkfabrikk på Mula før Hemnes kommune eventuelt går inn i et mer forpliktende samarbeid med FFI.

Fakling 60 meter over bakken på Mula?

Sverre Storbæk

Det grønne skiftet

17. maitoget går ikke lenger innom omsorgssenteret, men tidlig på formiddagen var Korgen Skolemusikkorps innom sammen med 20-30 mennesker som ville sette pris på de eldre.

Er utakk verdens lønn? Et tilsvar til Elisabeth Ødegård sitt innlegg 19/5-23

Bildet viser flatehogst ved Sjøforsen 11 mai 2023.

Til skogeieren

Leder Hemnes Venstre og 2. kandidat Grønt Hemnes.

Er demokratiet i fare?

17. maitoget går ikke lenger innom omsorgssenteret, men tidlig på formiddagen var Korgen Skolemusikkorps innom sammen med 20-30 mennesker som ville sette pris på de eldre.

17. mai, barnas dag?

17. mai-tog i Korgen

Trist at ikke 17. mai-toget i Korgen går til omsorgssenteret

Kenneth Lifjell er representant for SV. Lifjell er innvalgt i sin første periode i politikken.

Mulasaken: Opplysninger i prosessen