Okshornet

Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.

FrP advarer regjeringen: legg fra dere skylappene

Leder

Mot normalt

Leder

Åpne dører og hjerter

Kvinnen er en av småskalabøndene i DR Kongo som har fått opplæring i klimatilpasset landbruk gjennom matsikkerhetsprogrammet til Caritas.

Småskalabønder i Sør er redningen!

Eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Gjenreis eldres hverdag etter koronaen

Fuella as planlegger nå et produksjonsanlegg for grønn ammoniakk like sør for Statkrafts kraftstasjon ved Nedre Røssåga. Anlegget skal produsere 600 metriske tonn pr. dag. Dette anlegget vil i løpet av sin første livssyklus kutte inntil 4 millioner tonn CO2-utslipp. Anlegget vil dekke et areal på 30.000m².
Leder

Selvsagt kommer det grønne skiftet

Forfatteren av leserinnlegget mener at folk som er glad i distriktene, og flytta dit for ro og fred, nå opplever å få industriområder rett i synet.

Kom og se og opplev støy og blinkende lys fra vindturbiner!

Styret i Human-Etisk Forbund Nordland.

Human-Etisk Forbund fordømmer Putins invasjon av Ukraina

Leder i Human-Etisk Forbund Nordland.

Gi plass til våre europeiske naboer!

Leder av Nei til EU.

Også regelverket for krafthandelen må reforhandles

Iman Winkelman, direktør for Sparebankforeningen, har full forståelse for at saken om ny flyplass vekker stort engasjement i bankens nærområde.

Sparebankens gaveutdeling til ny flyplass strider ikke mot regelverket

Stortingsrepresentant, Senterpartiet.

God matberedskap avgjørende for god totalberedskap

Leder i Nei til EUs kvinnepolitiske utvalg

Kjerringer mot at EU styrer strømmen

Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors og Ann Karin Swang, leder av Landsgruppen av helsesykepleiere.

Et farlig vakuum for rusfeltet

Leder

Fra sandkassa: det gode mot det onde

Leder

Gufs fra fortiden

Demonstrasjon mot høye strømpriser.

Løsningen på strømpris-krisen er ikke utbygging av mer fornybar kraft!

NHO Nordland og Nelfo Nordland mener at dårlig bredbånd i distriktene gjør det mindre attraktivt for bedrifter og folk å etablere seg der.

Regjeringen må skru opp satsingen på bredbånd

Det blir snart stor flyplass også på Helgeland, men hvem skal være med på å dekke regningen?
KOMMENTAR

Flott med flyplass, hvem vil betale?

Abonnement
Bispemøtet i Den norske kirke. Siden dette bildet ble tatt, er Atle Sommerfeldt (nummer 4. f.v. i bakre rekke) trådt ut av bispemøtet.
Biskopene har vedtatt denne uttalelsen i forbindelse med 50 års-markeringen for opphevelse av straffelovens § 213:

Kirken har påført homofile og lesbiske stor skade og smerte