Næring

Video
Når toppen gir etter rister det godt i stammen, ifølge Vegard.

Kjenner at man lever

Det er ikke for alle å klatre 20 meter opp i et tre. Heldigvis finnes det folk som Vegard Vang, som tilbyr trefelling på fritiden.
Abonnement
Ingen vet sikkert hva som skremte Herefordkyrne til Kjell Terje Lillemo. Seks kyr sprang seg halte, tre av de måtte nødslaktes på grunn av skadene. Kan det være bjørn, lurer Kjell Terje Lillemo på?

Bleikvasslia:

Kyr måtte nødslaktes etter å ha blitt skremt ut av gjerde

Abonnement
Kraftverksjef Marianne Fineide, miljøkoordinator Bjørn Grane og produksjonssjef Tore Bjørnå-Hårvik fra Statkraft foran det nye utløpet til Finnbakkbekken. Når anlegget står ferdig skal det være rustet for ta unna også en flomstor bekk.

Ruster opp vannveien

Abonnement
Tor Magne Aanonli, Kjell Joar Petersen-Øverleir, Marit Valla, Sissel Marie Grøttebø, Gry Fordelsen, Siv Bårdsen (bak), Inger Lise Pettersen, Svein Erik Hjerpbakk, Bjørn Rune Sørensen og Rolf Fjellestad feiret sist vinter finansieringen av Okstindan natur- og kulturparks tursti. Nå kan de se fram til finansiering av nye prosjekt, denne gangen i mer kommersiell retning.

Friske koronapenger til næringslivet

Abonnement
Etter utredninga er det klart at Nortura Bjerka får beholde storfeskjæring.

Nortura legger ned storfeskjæring tre steder

Abonnement

Klar for innrykk

Abonnement
Finansminister Jan Tore Sanner (H) følger nå opp Stortingets vedtak om redusert arbeidsgiveravgift i revidert nasjonalbudsjett, som legges fram tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Slik slår kutt i arbeidsgiveravgiften ut for Hemnes

Abonnement
Trenger ledelse. Okstindan natur- og kulturpark har blant annet et bedriftsnettverk med reiselivsaktører. Nå skal deres jobb styres videre av den nye lederen.

Ny parksjef til Okstindan

Abonnement
Fra en stor teig er granskogen tatt ned og lagt klar til utkjøring. Det dreier seg om 2500 kubikk. Firma Rune Brennbakk A/S fra Hattfjelldal er utførende entreprenør, og her bæres et digert lass ut til lunneplassen ved vegen.

Hogst  i  finnbakklia

Abonnement
I plan høyde med eksisterende tunnel forberede her for oppstart på ei ny drift inn 650 meter. Firma Aurstad Tunnel A/S har oppdraget for statkraft. I bakgrunnen skimtes skjellettet til et lagerbygg.

Klar for tunnel

Abonnement
En av dem i nettverket OppHemnes som satser størst for tida, er Asgeir Molden. På bildet ser vi fire av de seks høgstandardshyttene - i flermillionsprosjektet -  som nå er ferdig til utleie. Dessverre kom det et virus i veien denne påska.

Pengedryss over lokale reiselivsbedrifter

Abonnement
Inne på Best traff vi denne gjengen. Alle plassert innenfor anbefalte avstander. Fv.Jostein Kvernmo, Stein Dahlberg, Alf Magnus Jakobsen, Anskar Syrstad, Torleif Larsen og Egil Jensen.

Koronatider med fargestifter tel

Abonnement
Thea Roghell og Beate Brun Brose på Best forteller at de forholder seg til det som kommer, og tar i mot kundene med et smil.

Rolig og behersket stemning

Abonnement
Butikksjef Erlend Ervik ved Prix Korgen er ikke helt fri for hvetemel, men om folk fortsetter å planlegge baking i samme omfang blir det fort tomt.

Hamstring: 10-doblet melsalget

Abonnement
Kjøkkensjef Snorre Kristiansen, daglig leder Hege Berg-Klemetsen og sønnen hennes Casper, står foran en velfylt meny. Nå håper de kundene bruker dem, selv om det er koronatider. De tilbyr også utkjøring til de som ikke kan eller vil oppsøke offentlige steder.

Kostbare tiltak for Huset

Abonnement
SNO registrerer spor av jerv for å kartlegge nye ynglinger.

Rovdyrprat uten bedøvelse

Abonnement
Storfe blir skåret opp. Noe skjæres til storhusholdning etter nøye spesifikasjoner, det øvrige går videre til sluttbehandling både hos Nortura og konkurrende selskap.

Nortura vurderer avvikling av skjæring og pakking ved fire anlegg

Abonnement
Medregnet tap av årsverk innen produksjon av fôrkorn anslår Nibio at jordbruket vil miste 6350 årsverk innen 2030.

Klimakur: Flere bondeårsverk kan forsvinne

Abonnement
Asgeir Molden har en stor jobb framfor seg, med opptil 3 meter snø enkelte steder. Bilde fra en tidligere vinter.

Korgfjellveien freses opp

Abonnement
Trenger ledelse. Okstindan natur- og kulturpark har blant annet et bedriftsnettverk med reiselivsaktører. Nå skal deres jobb styres videre av den nye lederen.

Okstindan utvider

Abonnement