Om Avisa Hemnes

Avisa Hemnes er en partipolitisk uavhengig ukesavis som skal formidle nyheter i Hemnes kommune.

Gjennom å være storkjefta, utfordrende og omtenksom skal vi informere og løfte fram så vel grasrotas som beslutningstakernes meninger og tanker. Vi skal øke det lokale kunnskapsnivået om aktuelle saker enten det gjelder idrett, kultur eller politikk – vi skal være en aktiv deltaker i et levende lokalmiljø.

Hvem er vi?

Knut Martinsen

ansvarlig redaktør og daglig leder

Knut har vært daglig leder i Regnskapsservice AS gjennom 26 år og har bred erfaring i bedriftsrådgivning og administrasjon. Han har hatt en rekke tillitsverv innen idrett og deltatt aktivt i lokalmiljøet i ulike foreninger.

Opptatt av samfunn generelt og lokalsamfunn spesielt, og bærer derfor mange meninger – tidvis til andres store fortvilelse. Sier ikke nei takk til en god debatt og mener at problemer er fordekte muligheter og at stort sett ingenting er umulig.

Livsmotto er Gode opplevelser. Etterhvert har forståelsen for at antallet gode opplevelser ikke er viktig, men det å ta godt vare på dem man har og smake lenge på hver enkelt istedenfor å løpe videre til neste.

David André Erichsen

grafisk designer

Daglig leder i Daesign AS siden 2009. Han har bred bakgrunn fra avis og trykkeri. Han vil få ansvaret med layout i avisen, både på papir og nett.

I tillegg til disse vil en rekke frilansere bidra med aktuelt stoff.


Kontakt oss

Knut Martinsen
Redaktør – 977 97 333 / knut@avisahemnes.no

Adresse: Korgsjøen 5B, 8646 Korgen