Samfunn

1. mai:

Kampklar

Abonnement

Med søkelys på oppvekst

Abonnement
KNM_7772

Drømmedager i fjellet

Abonnement
Helseminister Bent Høie (H) og Heikki Holmås (SV) (th) på Sykle til jobben-aksjonen foran Stortinget i 2017..

Sykler til jobben for bedre folkehelse

Abonnement
Hemnes kommunes tusenårssted bør absolutt registreres og tas med i kulturminneplanen.

Kulturminner i framtiden

Abonnement
Elisabeth Møllevik Skjæran og Anne Lise Brygfjeld  gir seg etter mange år i styret for NFU.

NFU lyktes ikke i å etablere nytt styre, og må nå legges ned

Gir seg som leder

Abonnement
Leif Ragnar og Unni Grønning opplevde marerittet da hytta brant to uker før påske.

En annerledes påske

Abonnement
Bestefar Lars Valla med barnebarnet Toril Valla demonstrerer med snøskufla si hvor høye brøytekantene var.
Fotograf: Nils Valla

Store snømengder

Et tilbakeblikk til 1976

Snøvinteren 1976 var en vinter som slo alle tidligere målte snørekorder siden 1896. Vi har fått noen historier fra leserne.
Abonnement