Debatt

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Ta ansvar for folkehelsen vår!

Hemnes Båt & Fjordfestival trekker mye folk til Hemnesberget.

Takk til alle som bidro til årets Hemnes Båt & Fjordfestival!

Artikkel 19 i FNs konvensjon om barnets rettigheter sier at alle barn har rett til beskyttelse mot vold og at samfunnet har en plikt til å gjøre alle egnede tiltak for å beskytte barn mot alle former for vold, misbruk og omsorgssvikt.

Vold mot barn og unge – hvordan kan vi hjelpe mer?

Bessedørdalen og Bessedørselva (Okstindan ruver i bakgrunnen) har foreløpig sluppet unna "Det Grønne Skiftet". Det er å håpe at styresmaktene snart går tom for grønnmaling.

«Det Grønne Skiftet» er en villedende og kunnskapsløs løgn

Helgelandssykehuset har som mål å få tilbakeført tarmkreftkirurgien.

Tarmkreftkirurgien må tilbake til Helgelandssykehuset

Styret i Naturressurskommunene.

Kommunale naturressursinntekter – en suksessfaktor i det grønne skiftet!

Rottegrotta – Rotter i fokus frykter at mange kvitter seg med sine impulskjøp ved å dumpe dem, og at enkelte eiere tror at rottene vil få det bedre i naturen.

Dumping av tamrotter

Fyll ferien

Skap gode sommarminne saman med borna

Cathrine Stavnes, direktør NAV Nordland, sier at med lav arbeidsledighet, høyt sykefravær, befolkningsnedgang og en stadig eldre befolkning er mangel på arbeidskraft en stor utfordring for alle kommuner i Nordland.

Alvorlig mangel på arbeidskraft i Nordland – hva gjør vi for å beholde, rekruttere og inkludere

Petter M. Yksnøy skriver i leserinnlegget at han mener at det skal være plass til reindrift og andre næringsinteresser side om side.

– Jeg mener at det skal være plass til reindrift og andre næringsinteresser side om side

Elizabeth Åsjord Sire mener det ikke er sort-hvitt om lærere trenger etterutdanning eller ikke.

Elevenes læring og trivsel må komme først

Grønt-grønnere-grønnest

Har noen skylda?

Nylig var ordførerne fra kommunene som er berørt av Røssågautbyggingen i  Oslo for å fremme sin sak. Fra venstre: Ordfører i Grane, Ellen Schølberg. Ordfører i Hattfjelldal, Harald Lie. Statssekretær i Olje- og Energidep., Elisabeth Sæter. Ordfører i Hemnes Paul Asphaug.

Møte om Røssåga i departementet

Ifølge IEA er det rundt 450 forskjellige elbilmodeller tilgjengelig på det globale markedet. I Kina er det særlig de små som er populære.

Stor global vekst for elbilene

– Når du når toppen opplever du et flott terreng med massevis av små vann, og ikke minst en fantastisk utsikt, skriver Hilde Sletten i sitt leserinnlegg.

Bygg og konstruksjoner og sånn, i by og land

Norges Frivilligsentraler arrangerer en fantastisk sykkeltur fra nord til sør i Norge i anledning Frivillighetens år 2022.
Sykkelturen 2022:

Langtur for frivilligheten

Fra venstre: Ingrid Urvik, Eli Solhaug, Jie Liu, Hege Berg Klemetsen fra Frivilligsentralen og Elin Hansen fra Hemnes kommune.

God og trivelig fellesmiddag på Hemnes menighetshus

Petter M. Yksnøy

– Problemet mitt oppstår når forkjemperne for homosaken i media påtar seg rollen for å være en talsperson for alle oss skeive

17. mai er kanskje årets viktigste høytidsdag for beboerne ved omsorgssenteret, påpeker innsenderne av leserinnlegget.

Kan forandringene i årets 17. maifeiring endres til noe enda bedre?