Debatt

Denne uka arrangerer Nasjonalforeningen for folkehelsen Demensaksjonen over hele landet. (illustrasjonsbilde)

Støtt Demensaksjonen! Bare forskning kan stoppe demens

Leder Nei til EU.

Utsett EØS-behandling av jernbanepakka!

Daglig leder Norske Trevarer.

Norge trenger en yrkesfagminister

Tor Arne Borge, adm. dir. i Kystrederiene, mener at valgresultatet innvarsler nye koster i regjering og styringsverk, og at en sterkere politisk styring av transportsektoren burde ha høy prioritet.

Mer politikk, takk!

Leder

Vi har valgt

Leder

Velger framtiden

Leder Nei til EU.

Nei til EU med klare krav til en ny regjering

Leder i Naturvernforbundet.

Gi Norge en grønn regjering, Jonas!

Stortingskandidat for Nordland Senterparti 
og Sentralstyremedlem i Senterungdommen.

Redd fastlegeordningen!

En oljeskatt for fremtiden

Fritt behandlingsvalg redder liv

Miljøpartiet de Grønne Hemnes.

Klima, natur og miljø er valgets viktigste sak

3. kandidat for Venstre i Nordland.

Venstre vil styrke barnehagene

Stortingskandidat Nordland Høyre.

Vi skal skape et bedre og billigere barnehagetilbud

Stortingskandidat og fylkesleder i MDG Nordland.

Hvilket Norge skal vi tilrettelegge for?

Representerer Rødt Rana.

Stortingsvalget og dets innvirkning på kommunepolitikken

Bilde fra Røssvassutbygginga.

Kraftfylket Nordland må beholde mer av inntektene på vannkrafta si

4. kandidat ved stortingsvalget for Nordland FrP.

La foreldrene bestemme selv!

Høyre synes det er bra at fiskere fornyer og effektiviserer flåten.

Hva er egentlig Arbeiderpartiet sin visjon for norsk fiskerinæring?

5. kandidat stortingsvalget, Nordland FrP.

Snøskuter ja eller nei?