Debatt

Utstyr for testing for koronasmitte. Illustrasjonsfoto

Kommentar

Personvern eller smittevern?

Leder

Demokratiske utfordringer

Batterifabrikk – Freyr

Heldigvis har vi brann- og redningsvesenet!

God klimapolitikk skal være god næringspolitikk

Ta ansvar eller gå av

Ap er uten troverdighet på fergepriser

Hvem er det du egentlig er skuffet over?

Senterpartiet vil ha trafikkstasjoner nær folk i hele landet

Leder

Vaksinekrigen

Leder

Mot normalt

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Bekymringsmelding vedrørende pasientsikkerhet ved Helgelandssykehuset avdeling Sandnessjøen

Pernille Huseby, generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan, ber bidragsytere i sosiale medier om å redusere eksponeringen av alkohol.

Ett glass mindre – også på Instagram

Leder

Stengt før det åpnet

Behov for politi nær folk

Bente Lier, Generalsekretær Norsk Friluftsliv

La 2021 bli året der vi tar vare på vårt viktigste pusterom

Generalsekretærene i 18 natur- og friluftslivsorganisasjoner, Bente Lier, har noen ønsker om det nye året.
Ikke alle greier å gi barna den omsorgen de trenger. Randi Generalsekretær Hagen Eriksrud
i Alkovettorganisasjonen Av-og-til mener 2020 har vært spesielt tøft for disse.

Hvis du ser noe – si noe

Distriktsleder i SOS-Barnebyer Nordland ber om at folk ikke må snu seg bort fra alle barn som har en vanskelig jul. Bildet er fra Columbia, 8. desember.

Håp til jul

Høyre er garantisten for fritt skolevalg

Tomme løfter er Senterpartiets forsvarspolitiske varemerke