Debatt

Det handler om oss i nord!

Majken Hauknes i Sparebank 1 Helgeland forteller om hvorfor de nå legger ned tre minibanker.

Færre kontanter og minibanker

Majken Hauknes i Sparebank 1 Helgeland forteller om hvorfor de nå legger ned tre minibanker.

Leder

Kooperasjon for hvem?

På tide å prioritere de yngste

En høstdag på Sjonfjellet.

17. mai 2021

Marianne Dobak Kvensjø

Det grønne skifte skjer i nord

Ella er 4 år gammel og har BPA.

Fergeselskapenes elleville overprising av fergebilletter

Leder

Store muskler?

Abonnement

Her vil jeg bygge og her vil jeg bo!

Innsender mener at parkering og innkjøring ved Korgensenteret er av det problematiske slaget.

Skilting, kjøremønster og parkerings(u)kultur ved Korgensenteret

Inne i kraftverket ligger turbinen som produserer ca. 144 GWh i året av vannet fra Store Målvatnet og Finnbakkbekken.

Konsesjonskraft i Hemnes kommune

Leder

Flytter fra eller til?

Stopp raseringen av den norske idrettsmodellen!

Hemnes Boligstiftelse har leiligheter spredt over hele kommunen. Ved årsskiftet endret de praksis for beregning av husleie, noe som førte til at blant annet innsenderen fikk en kraftig og uventet husleieøkning.

Rettsløse leieboere i Hemnes Boligstiftelse

Vil stoppe diskrimineringen av eldre bilførere

Arbeiderpartiets spanskrør

Vern av skog på Statsskog SFs grunn på Helgeland

Senterpartiet fremmer uttalelse om bondeopprøret i fylkestinget

Seniorrådgjevar Hildegunn Nordtug og direktør Marit L. Mellingen i Distriktssenteret.

Det er håp for bygda

Sortering av barn hører ikke noe sted hjemme