Debatt

Leder

Når skal vi lære?

Leder

Når skal vi lære?

Uttalelse vedtatt av Senterpartiets landsstyre 29. mars 2022:

Nasjonal beredskap må prioriteres

Leder

Mot normalt

Kvinnen på bildet er en av småskalabøndene i DR Kongo som har fått opplæring i klimatilpasset landbruk gjennom matsikkerhetsprogrammet til Caritas.

Småskalabønder i sør er redningen!

Medietilsynet skriver at verdien av redaksjonell uavhengighet og mediemangfold blir ekstra tydelig for oss her i Norge, når vi ser hva som skjer i Russland for tida.

Bruk mediemangfoldet – vern om ytringsfriheten

Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.

FrP advarer regjeringen: legg fra dere skylappene

Kvinnen er en av småskalabøndene i DR Kongo som har fått opplæring i klimatilpasset landbruk gjennom matsikkerhetsprogrammet til Caritas.

Småskalabønder i Sør er redningen!

Eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Gjenreis eldres hverdag etter koronaen

Fuella as planlegger nå et produksjonsanlegg for grønn ammoniakk like sør for Statkrafts kraftstasjon ved Nedre Røssåga. Anlegget skal produsere 600 metriske tonn pr. dag. Dette anlegget vil i løpet av sin første livssyklus kutte inntil 4 millioner tonn CO2-utslipp. Anlegget vil dekke et areal på 30.000m².
Leder

Selvsagt kommer det grønne skiftet

Forfatteren av leserinnlegget mener at folk som er glad i distriktene, og flytta dit for ro og fred, nå opplever å få industriområder rett i synet.

Kom og se og opplev støy og blinkende lys fra vindturbiner!

Styret i Human-Etisk Forbund Nordland.

Human-Etisk Forbund fordømmer Putins invasjon av Ukraina

Leder i Human-Etisk Forbund Nordland.

Gi plass til våre europeiske naboer!

Leder

Åpne dører og hjerter

Leder

Fra sandkassa: det gode mot det onde

Leder av Nei til EU.

Også regelverket for krafthandelen må reforhandles

Iman Winkelman, direktør for Sparebankforeningen, har full forståelse for at saken om ny flyplass vekker stort engasjement i bankens nærområde.

Sparebankens gaveutdeling til ny flyplass strider ikke mot regelverket

Stortingsrepresentant, Senterpartiet.

God matberedskap avgjørende for god totalberedskap

Leder i Nei til EUs kvinnepolitiske utvalg

Kjerringer mot at EU styrer strømmen

Trine Stensen, generalsekretær i Blå Kors og Ann Karin Swang, leder av Landsgruppen av helsesykepleiere.

Et farlig vakuum for rusfeltet