Debatt

"De ansatte opplyser at det har vært et oppmøte på om lag 20- 30 barn på klubbkveldene. Det vitner om at klubben er selve høydepunktet i uken for de fleste."

Vedtaket ser ut til å ha blitt gjort i rekordfart

Lena Nielsen

Fremtidig tilbud i Mosjøen – hva skjer nå?

Fjern tvilen og gi landbruket framtidstro – inntektsløft nå!

Det siste Norge trenger er en ny EU-debatt 

Slik hjelper du voldsutsatte barn

Tuva Moflag og Torbjørn Vereide

Arbeiderpartiet tror på ungdommen

Eksempel på stær- og småfuglkasser.

Husk å renske fuglekassene

Abonnement
Leder

Alle mann til pumpene

Knut Martinsen
Leder

Ingen ild uten røyk

Vindmøller vekker debatt over hele landet.  Bildet er fra vindmøller i Eigersund kommune i Rogaland.

Sjonfjellet og valgkampen i Hemnes

Kjell-Arne Odden viser til  at det brukes stadig mindre penger pr elev i skolene i Hemnes.

Partipisk og lokaldemokrati

Generalsekretær i Av-og-til Ragnhild Kaski

Drikker bestemor for mye?

Frank Edward Sve, FrP, Møre og Romsdal

Trygg skolevei med FrP

Fremskrittspartiet, Sør-Trøndelag

Statlig eierskap på ville veier

Grønt Hemnes er ei fellesliste mellom Venstre, MDG og uavhengige grønne sjeler. De ønsker at flere kvinner takker ja til en plass på valglista.

Grønne kvinner søkes

Generalsekretær i Frivillighet Norge, som har over 350 medlemsorganisasjoner med over 50.000 lokallag over hele landet.

Frivilligheten søker engasjerte kommunepolitikere

Røykfossen i Stikkelvikelva ved Røssvatnet er et mektig skue, særlig vår og sommer. MIP Miljøkraft ønsker å legge den i rør.

Miljøkraft eller natur- og kulturknusing?

Bjerka skole

Kommentar til Mette Varems leserinnlegg

Barnehagepedagog og rådgiver i Stine Sofies Stiftelse.

Hvem forteller hvis ingen lytter?

Leder og ordførerkandidat 2023 for Hemnes AP.

Svar til Morten Evensens leserinnlegg i Avisa Hemnes