Debatt

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Nok handling på naturens krita

Vefsna
Elleve miljø- og friluftsorganisasjoner med felles opprop til statsministeren:

Ber Støre stanse utbygging av vernede vassdrag

En klar og viktig stemme har stilnet

Satsning på utbedring og utvikling av infrastrukturen i Nord-Norge må fortsette

Stortingskandidat, Nordland Høyre.
Vefsnavassdraget i Nordland:

Ny vannkraftutbygging kan gjøres på lag med naturen

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

En dobbel gave

Et minimalistisk «juletre» i ekte MDG- ånd, samtidig også lokalt og eksklusivt.

Godt nytt år!

Største skatte- og avgiftsøkning på 20 år

Leder

Bygger framtiden

Marit Lofnes Mellingen, direktør i Distriktssenteret, gir norske distriktskommuner tre forslag til nyttårsforsetter.

Tre forslag til kommunens nyttårsforsett

Hanne Cecile Widnes, generalsekretær IOGT.

Jakten på julestemningen…

Alkohol gjør deg mer risikovillig og impulsiv, samtidig som du reagerer tregere – og blir dårligere til å vurdere konsekvenser. Det er en farlig blanding i trafikken, skriver generalsekretær Katrine Gaustad Pettersen i Av-og-til.

God jul på hjul

Biskop i Sør-Hålogaland, Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.
Årstall: 2017

En glede for hele folket

Hanne M. Frøyshov, medisinsk direktør, Helgelandssykehuset (til venstre), og Hege Harboe-Sjåvik, smittevernoverlege, Helgelandssykehuset.

Det er ikke for sent, men det haster!

Jørn Jønsberg, leder i Human-Etisk Forbund Nordland (t.v) og Øystein Røsland, leder i Human-Etisk Forbund Finnmark.

God jul til deg – uansett hva eller hvorfor du feirer

Den gamle julenissen besøker dem som har vært snille nok.

Den gamle julenissen 2021

Naturvernforbundet vil ha en kunnskapsbasert debatt om Nord-Norgebanen.

Naturvernforbundet vil ha en kunnskapsbasert debatt om Nord-Norgebanen

Barna vil huske det dersom stemningen på julaften ble ekkel på grunn av de voksnes drikking.

Barnas juleminner varer livet ut

God nok

Vrangførestillinga om det å vere god nok

MDG Hemnes støtter Statsforvalterens forslag om vern av mer skog på Helgeland.

Nødvendig vern av skog