Debatt

Fugleentusiast Jan Gunnar Sande håper at mange vil åpne glugger, vindu eller porter i fjøs og låver.

Sett opp glugger, vindu og porter for låvesvalene!

Styreleder i HBS, Terje Ånonli, sier litt om Hemnes Boligstiftelse, og ber om respekt for at han ikke vil kommentere en dom som ikke er rettskraftig.

HBS, husleiesatser, media og vedtekter

Dømme og omdømme, to sider av ulike saker?

Leder

Er frihetens pris for høy i dag?

Hilde Aulie er provosert av den voldsomme prisøkningen som HBS kom med rundt årskiftet 2021. (Arkivbilde)

Brev fra en provosert leietaker

Daglig leder i Norske Trevarer.

Stortinget bør bruke krisen til å spare strøm

Motvind Sjonfjellet ønsker ikke det planlagte vindkraftverket på Sjonfjellet.

Regjeringa vil forsere utbygging av mer kraft – for enhver pris!

For hvert glass alkohol du kutter, reduserer du risikoen for kreft. Det fortjener du å vite, skriver Ragnhild Kaski, generalsekretær i Av-og-til og Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

Få vet at alkohol øker risiko for kreft

Leder

Helt normalt

Leder

Hvordan blir vi flere i Hemnes?

Anna ble født i 1906 på
husmannsplassen i Kalneset ved Røssåga.

Dette er historien om ho Anna i Kalneset

Villmarkskokk Svein Jæger Hansen vil spre matglede ved skoler i Nordland i mai.

Vi vil slå et slag for matglede

Reinrosa tilhører rosefamilien og vokser på kalkholdig fjell og på Sjonfjellet. Den er seint voksende og det tar ti år før den blomstrer. Den er et viktig tilskudd til næring for ryper og rein vinterstid. Samene har benyttet den til medisinsk bruk.

Må ha, må ha!

Bård Ludvig Thorheim,
stortingsrepresentant for Nordland Høyre.

Løsninger for vår tid

Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet.

Frp vil ha lavere strømpriser og drivstoffavgifter

Minneord Bjørnar Karl Oksfjellelv

Kjæreste pappaen min

Leder

Økonomi, jus og etikk

Årsmøtet i Rødt Nordland mener Russlands invasjon av Ukraina viser behovet for å prioritere forsvaret av Norge.

Gjenreis det norske territorialforsvar!

Generalsekretær i Stiftelsen Dam.

Pandemien har vist styrken i helsefrivilligheten. Den må tas med i planleggingen for neste krise

Jon-Erik Graven er opptatt av prosessen rundt den fremtidige sykehusstrukturen på Helgeland.

Fremtidig sykehusstruktur på Helgeland