Debatt

Bente Lier, Generalsekretær Norsk Friluftsliv

La 2021 bli året der vi tar vare på vårt viktigste pusterom

Generalsekretærene i 18 natur- og friluftslivsorganisasjoner, Bente Lier, har noen ønsker om det nye året.
Ikke alle greier å gi barna den omsorgen de trenger. Randi Generalsekretær Hagen Eriksrud
i Alkovettorganisasjonen Av-og-til mener 2020 har vært spesielt tøft for disse.

Hvis du ser noe – si noe

Distriktsleder i SOS-Barnebyer Nordland ber om at folk ikke må snu seg bort fra alle barn som har en vanskelig jul. Bildet er fra Columbia, 8. desember.

Håp til jul

Behov for politi nær folk

Høyre er garantisten for fritt skolevalg

Tomme løfter er Senterpartiets forsvarspolitiske varemerke

Velferdstjenestene får for lite penger

Leder

Advent med nostalgi

Ikke drikk på deg dårlige vaner i koronaåret

Jon Ervik (bildet) og Arvid Martinsen har tatt initiativ til et folkemøte om oppvekstvilkårene i Hemnes. Nå ønsker de at flotte planer om framtiden blir tatt i aktiv bruk.

Gratulerer Hemnes???

Julen som blir annerledes

En seier, ikke bare for Senterpartiet, men alle som bor her nord!

Åpent brev til tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen og tidligere fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Leder

Gult er kult

Nordland fylkeskommune truer med å rasere distriktsmusikerordningen

Stortinget tar makta i kvotepolitikken

Mehl_Naversete

Senterpartiet ville ikkje legitimera tomme lovnadar

Alle har rett til vern mot vold!

Nord-Norge opp og frem!

Per Jomar Hoel

Gratulerer Hemnes!