Invasjonen 1940

Over bro i Elsfjord

Stridsmoralen hos Helgelands-soldatene under krigen

Abonnement
Ei båtsloge med tysk materiell. (illustrasjon)

Holdninger til krigen

Abonnement

En liten historie fra 1940 om elghunden «Vikk»

Abonnement

Tvartforlandet under krigen – ikke løsnet et skudd

Abonnement
Norske soldater med Bren maskingevær, Tommy-hjelm og britiske battledresser. Antrekket var svært forskjellig fra det mange var vant til som hvalfangere.

En liten historie i en stor krig

Abonnement

Byggingen av jernbanen gjennom Hemnes kommune

Abonnement

Arbeidstjenesten

Abonnement
Arbeid med vei over Vesterfjellet. En vaktpost med krigsfanger i arbeid.

Vegbyggingen over Korgenfjellet

Abonnement

Evakuerte fra Finnmark og Nord-Troms 1944-45

Abonnement

Personer som flyktet til Sverige 1940-45

Abonnement
Rasjoneringskort for skotøy og mel, samt et skogsarbeiderkort på kondensert melk eller tørrmelk fra Forsynings- og gjenreisningsdepartementet.

Rasjonering, påbud og forbud 1940-45

Abonnement
"Fagerlimoen leiren såvidt ferdigbygd - juni 1942. Står det på fotoet.

Fangeleire og tyske soldater i vårt distrikt 1940-45

Abonnement
Østerikske bergjegere raster her på Finneidfjord, 14.-16. mai 1940. (illustrasjon)

Krigshandlingene i Dalselv

Abonnement
Alstertor ble brukt til troppetransport mellom Trondheim og Narvik. Her fotografert ved kai 3. september 1940.

Krigsskip i Ranfjorden maidagene 1940

Abonnement
Autentisk bilde fra 1943, der jugoslaviske krigsfanger, tydelig oppstilt til fotografering, viser sine arbeidsredskaper og veidekket de har laga. Fra området på nordsida av Korgfjellet, 2-3 km fra Korgen.

Erindringer fra krigen

Abonnement
Norsk krigsdekorasjon, som ble innstiftet 19. september 1945. Minstekravet for tildeling av medaljen var fem dagers deltakelse i krigen.

Deltakermedaljen 9. april – 8. mai 1940

Abonnement
I tillegg til arrestasjoner av folk, rekvirerte okkupasjonsmakten diverse. Her er tyske soldater på Hemnesberget med rekvirerte lastebiler. (illustrasjon)

Folk fra Hemnes kommune arrestert for illegal virksomhet under krigen 1940-45

Abonnement
Et krigsskip på tur ut Ranfjorden, med Kvitneset i bakgrunnen.

Krigshandlingene i Rana og nordover til Narvik

Abonnement
Oversiktskart over Korgen, som viser en del av bevegelsene i området i maidagene 1940.

Krigshandlingene i Korgen-området

Abonnement

Sivile forberedelser til at krigen kommer til Hemnesberget

Abonnement