Historie

Østerikske bergjegere raster her på Finneidfjord, 14.-16. mai 1940. (illustrasjon)

Krigshandlingene i Dalselv

Abonnement
Alstertor ble brukt til troppetransport mellom Trondheim og Narvik. Her fotografert ved kai 3. september 1940.

Krigsskip i Ranfjorden maidagene 1940

Abonnement
Autentisk bilde fra 1943, der jugoslaviske krigsfanger, tydelig oppstilt til fotografering, viser sine arbeidsredskaper og veidekket de har laga. Fra området på nordsida av Korgfjellet, 2-3 km fra Korgen.

Erindringer fra krigen

Abonnement
Norsk krigsdekorasjon, som ble innstiftet 19. september 1945. Minstekravet for tildeling av medaljen var fem dagers deltakelse i krigen.

Deltakermedaljen 9. april – 8. mai 1940

Abonnement
I tillegg til arrestasjoner av folk, rekvirerte okkupasjonsmakten diverse. Her er tyske soldater på Hemnesberget med rekvirerte lastebiler. (illustrasjon)

Folk fra Hemnes kommune arrestert for illegal virksomhet under krigen 1940-45

Abonnement
Et krigsskip på tur ut Ranfjorden, med Kvitneset i bakgrunnen.

Krigshandlingene i Rana og nordover til Narvik

Abonnement
Oversiktskart over Korgen, som viser en del av bevegelsene i området i maidagene 1940.

Krigshandlingene i Korgen-området

Abonnement

Sivile forberedelser til at krigen kommer til Hemnesberget

Abonnement

Sivile forberedelser før krigen i Korgen

Abonnement
Den danske kapteinen Tage Ulrich Holten Ellinger var utdannet zoolog og hadde arbeidet ved «Institut Pasteur» i Paris. Han var ikke utdannet offiser.

Kaptein Tage Ellinger

Abonnement
Tyske soldater på torvet på Hemnesberget.

Krigshandlingene på strekningen Hemnesberget – Sund

Abonnement
Tyskerne stormer Hemnesberget. Tegning av Andreas Hauge/Vega Forlag.

Operasjon «Wildente» og operasjon «Rudolf»

Abonnement
På Hemnesberget er flere britiske soldater gravlagt. Disse hedres med blomsterkrans hver 17. mai.

Britiske styrker

Abonnement

Sorkobataljonen

Abonnement

Mobilisering av IR 14

Abonnement
Deler av bataljon Sorko (batajonsjefens navn) klar til avreise fra København til Trondheim.

IR 14 møter de tyske troppene i Trøndelag

Abonnement
Operasjoner i søndre og midtre deler av Norge, april-mai 1940.

Angrepet på Norge 9. april 1940

Abonnement
Anna ble født i 1906 på
husmannsplassen i Kalneset ved Røssåga.

Dette er historien om ho Anna i Kalneset

Bildeserie
Konrad Jørgensen og Emil Stubbli på skutertur

Hemnes snøscooterforening markerer 50 årsjubileum

Abonnement
Kystlaget Ranfjord har fått 30.000 kroner fra Forbundet Kysten, i støtte til prosjektet «Sjøaspirant Ranfjord».

Tildelt 30.000 i støttemidler

Abonnement