Hemnesberget Sanitetsforening, som har vært en del av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) i 103 år er nå nedlagt.
Den kjente kløverlogoen. Hemnesberget Sanitetsforening, som har vært en del av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) i 103 år er nå nedlagt. FOTO: NKS

Hemnesberget Sanitetsforening er historie


Dette er et leserinnlegg. Innholdet står for skribentens regning.


Så er 103 års historie for Hemnesberget Sanitetsforening over, og vi ble nødt til å legge inn årene. Det er vondt å innrømme og måtte gi opp.

På grunn av vansker med å få til styre, og medlemmenes høye alderssammensetning, var det ingen vei utenom. Ingen yngre krefter ønsket å overta, og det er synd at en så verdifull forening utgår.

Nå kan vi bare se tilbake på alt det Saniteten har betydd for Hemnesberget og lokalsamfunnet der gjennom de over 100 år. Den mangfoldige historien ligger gjemt mellom permene i oppbevart arkiv.

Vi ønsker å uttrykke en takk til NKS og våre lokale sanitetsforeninger for godt samarbeide gjennom alle år.

Den største takken må likevel gis våre flinke og trofaste medlemmer, ledere og styrer som har gitt av sin tid og utført et enestående arbeid. Dessuten er det på sin plass med en ekstra takk til lokalbefolkningen, som alltid har støttet og vært på lag med oss.

Med hilsen for
Hemnesberget Sanitetsforening

Ingebjørg Pedersen