Heidi Lien mener dagens matpakkeordning er til barnas beste.
Enhetslederen. Heidi Lien mener dagens matpakkeordning er til barnas beste. FOTO: Ellen Rabliås

Mer tid til enkeltbarnet og de lovpålagte oppgavene