Skal det serveres mat i barnehagen, eller skal foreldre sørge for å sende med barna matboks med livsviktig innhold i?  - Finnes eventuelt andre uprøvde alternativer?
Mat er livsviktig og skaper engasjement. Skal det serveres mat i barnehagen, eller skal foreldre sørge for å sende med barna matboks med livsviktig innhold i? - Finnes eventuelt andre uprøvde alternativer? FOTO: Edel Annie Tverberg (fotomontasje)

Matpakkekrigen