Politikk

Enorme helsekøer kan bli arven etter Korona

Strammer til søringkarantenen

Formannskapet møttes også denne gangen digitalt, ikke helt uten plunder.

Fortsatt søringkarantene i Hemnes

Rådmann Amund Eriksen og økonomisjef Harald Mårnes har tidligere måttet konstantere at sparegrisen var tom. Nå kan det bli påfyll igjen, etter flotte regnskapstall for 2019.

Sparegrisen fylles

Abonnement

Et spørsmål om ytringsfrihet og demokratisk kontroll

Mot løsning for Korgfjellveien?

Abonnement
Hemnes Arbeiderlag protesterer på kuttene i de lokale bussrutene.

Nei til kutt av busstilbudet i Hemnes

Eirik Sivertsen (t.v.) trekker seg som kandidat til Stortinget i 2021 etter at partiet har konkludert med at han har brutt retningslinjene mot seksuell trakassering.

Eirik Sivertsen tar ikke gjenvalg etter varslersak

Abonnement
Skitur m larris 2005

Brøyt Korgfjellet

Vertskapskommunene for kraftverk i Norge er organisert gjennom LVK. Forrige uke samlet de seg i Bodø.

Samling om kraft

Abonnement
På vegne av Sosialdemokratene Hemnes protesterte Tone Øvermo Bruun på at brevet fra Fagforbundet ble offentliggjort. Hun mente hele prosessen var en trussel mot demokratiet.

Nytt budsjettbasketak

Abonnement
Anders Karolius Flostrand var en av de første som fikk støtte fra kommunen til å kjøpe seg hus.

Drahjelp til huskjøp

Anders Karolius Flostrand har fått 200.000 kroner hos kommunen til huskjøp
Abonnement
Helseminister Bent Høie har besluttet den framtidige sykehusstrukturen på Helgeland.

Hovedsykehuset på Helgeland legges til Sandnessjøen, Mo i Rana beholder akuttsykehus

Abonnement

Fylkesrådet i Nordland sine økte fergesatser ødelegger for befolkningen på hele Helgeland

Leder

Gode hensikter

Senterpartiets Rune Trettbakk (nærmest) fikk de fleste med på tilskuddsordningen. Det ble ikke votert over ordningen separat, men var en del av hele budsjettet. Dermed var det kun Sosialdemokratene Hemnes som stemte mot ettersom de ikke ville gi sin tilslutning til det samlede budsjettet ved sluttvoteringen.

Sponser boligmarkedet

Abonnement
På bakerste rad finner vi Sosialdemokratene Hemnes, fra venstre Kåre Nilssen, Tone Øvermo Bruun og Per Øyvind Eriksen. Under avstemmingen kom Wivian Mediå Horseng til å avgi feil stemmetegn, det ble senere korrigert.

Ville utsette barnehagebygging

Abonnement
Kjell-Idar Juvik og Lars Tore Hatten fra Arbeiderpartiet konstanterer tilfreds at de fleste av deres forslag til endringer i budsjettet fikk flertall.

Populære forslag

Abonnement
Rådmann Amund Eriksen,ordfører Paul Asphaug og varaordfører Christine Trones konstanterer at årets budsjettforhandlinger ble langt mindre dramatisk enn fjorårets.

Julefred og -fryd

Abonnement
Det var lite uenighet å spore under budsjettforhandlingene i formannskapet. Selv når man stemte mot uttrykte man glede over å være på den tapende siden i avstemmingen.

Veien mot budsjett

Abonnement