Store endringer i demografien kan tvinge politikerne til å ta valg verken de eller velgerne ønsker. Finner de heller andre løsninger?
Hva er i krystallkula?. Store endringer i demografien kan tvinge politikerne til å ta valg verken de eller velgerne ønsker. Finner de heller andre løsninger?

Kommuneøkonomien: Dystre tall i spåkula