Skribenten mener at kraftprisen kan øke kraftig som følge at stor etterspørsel etter kraft.
Mange vil ha kraft. Skribenten mener at kraftprisen kan øke kraftig som følge at stor etterspørsel etter kraft. FOTO: Rune Furuhatt

Et usaklig angrep


Dette er et leserinnlegg. Innholdet står for skribentens regning.


Herr Dag Brygfjell har et leserinnlegg i Avisa Hemnes i uke 21. I dette leserinnlegget bruker han veldig mye plass til å kritisere og irettesette min person med utallige gangers gjentakelse av navnet mitt. For til slutt å vise enighet med utgangspunktet, som var avslag til Mula-fabrikken, som også Hemnes formannskap innså var det eneste riktige. På denne måten står Brygfjells innlegg i et merkelig lys.

Et innlegg i saken om hydrogen- og ammoniakkproduksjon i Hemnes

Jeg tror at han prøver å ramme meg med såkalte «hersketeknikker» fordi jeg helt privat sendte ham en SMS i fjor med noe kritikk av arbeidsmetode.  Svaret jeg fikk, var et stort raserianfall med frekke utsagn om mine «monologer»,  noe som tyder på at han misunner meg de femti års studier jeg har gjort av historien, lokalt som globalt. Historien er så kompleks at man trenger tid og plass for å forklare den.  Jeg har for øvrig hatt bra samarbeide med ham i historielaget. I alle fall, så ser jeg ikke på Dag Brygfjells kommentarer og synspunkter som seriøse.

Jeg håper at folk forstår at jeg har basert meg på opplysninger fra nettsidene til Fortescue Future Industries, Fuella og Statkraft. Jeg fant også feil i Statkrafts utregninger. For strømforbruk er ren matematikk. Brygfjells kritikk bør i stedet rettes mot de som har laget nettsidene, i stedet for å kastes over mitt arme hode. Jeg er bare en liten person som prøver å forsvare vanlige folk mot storkapitalens vilkårlighet, noe jeg har gjort siden 18 års alder.

Truende  «grønn» industri

Det direkte spørsmålet om kraftprisen på fem kroner, stammer fra vinterens kraftpriser på Sørlandet, der det var kraftunderskudd. Med alle prosjektene i Nordland, vil vi raskt få et lignende underskudd i et område som har hatt overskudd lenge. Brygfjell bør forstå at ingen situasjon er statisk, og fort kan forandres. Jeg er godt informert om Statnett fra naboer som har jobbet hele livet der og vet at vi brukere må betale for nye linjer. Klimaforandringene vil også forandre nedbørsmengden drastisk i Nordland. Her støtter jeg meg på FN’s klimapanel.

Dag Brygfjell burde beklage utbruddet og slutte fred med meg. Vi har kort  levetid igjen.

Per Kr. Steinmo