Miljødirektoratet mener at det er nødvendig med omfattende tiltak i elv for å lykkes med å bekjempe den og uønskede pukkellaksen.
Pukkellaks. Miljødirektoratet mener at det er nødvendig med omfattende tiltak i elv for å lykkes med å bekjempe den og uønskede pukkellaksen. FOTO: Eva Thorstad/Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Begrensede muligheter for å bekjempe pukkellaks i sjø