Bleikvassli skole
Bleikvassli skole. Bleikvassli skole FOTO: PrivatBilde 1 av 2
Geir Oksfjellelv
Geir Oksfjellelv. FOTO: Ellen RabliåsBilde 2 av 2

Skolestrukturen i Hemnes, atter en gang

Ja, så var tiden inne igjen for en ny runde med temaet skolestruktur. Nå er det atter en gang kommet forslag om flytting av ungdomstrinnet fra Bleikvassli til Korgen, og det har for så vidt sluttet å forbause meg siden det nærmest ser ut som det ikke er mulig å legge denne saken død. Det ble i forkant av siste valg gitt løfter om at vi skulle beholde dagens skolestruktur, så jeg har fortsatt trua på at dette løser seg på riktig måte. Jeg synes imidlertid det er merkelig at denne saken må fremmes hver gang det er snakk om økonomien i kommunen. Kan vi veie kroner og øre mot ulempene barna våre får med å bytte skole?

Skoletiden blir like lang uansett hvilken skole man går på, men elevene som bor litt spredt ut i fra sentrum av Bleikvasslia får opp imot en time reise på morgenen og en time på ettermiddagen.  Jeg sier ikke at det er umulig å klare med litt ekstra mat, drikke og godvilje underveis, men de to timene hver dag, ti timer hver uke er verdifull for våre barn og bør absolutt brukes til andre aktiviteter enn reising.

Jeg har selv valgt å pendle langt i mange år for å jobbe i nabokommunene våre så jeg vet litt om hva det koster av energi og tap av hjemmetid. Jeg har stort sett mine fritidsaktiviteter hjemme eller i alle fall i nærheten av hjemmet så jeg slipper pendling på kveldstid også heldigvis. Det blir nok ikke den samme fordelen for barna våre om politikerne skulle få det slik de ønsker med nedleggelse av ungdomstrinnet. Som alle andre barn vil nok våre barn ønske å delta på de samme aktiviteter eller tilbud som naturlig blir en del av livet til klassekamerater, det kan være for eksempel fritidsklubb, vennebesøk, skoleprosjekt på ettermiddag, bursdager, og mye annet som barna driver med. Dette er aktiviteter som gjerne starter etter at barna har spist middag og foreldrene er kommet hjem fra jobb. Hvordan skal våre barn få ta del i disse aktivitetene? Det er helt utelukket at barna våre skal fraktes fra Bleikvassli til Korgen to turer for dag, opptil flere dager i uken. Det er heller ikke praktisk mulig å få til for alle å frakte barna på disse aktivitetene, hvis for eksempel mindre søsken som går på skole i Bleikvasslia har fritidsaktiviteter på samme tidspunkt. Jeg håper og tror de fleste ser og vet hva dette betyr for våre barn og deres fremtid og går imot dette forslaget. Vi har i all hovedsak selv fått til det vi har bestemt oss for og sett på som nødvendig for bygda Bleikvassli og jeg tør påstå at vi ikke har vært urimelig i kravene og ønskene vi har fremmet til Kommunen, skal vi da til stadighet få denne trusselen om nedleggelse av ungdomsskolen, som en slags uhelbredelig infeksjon?

Det har nettopp vært gjort ett ganske betydelig arbeid med en mulighetsstudie for bygda vår der det kom inn fantastisk mye gode ideer og planer og ønsker for bygda vår, og det ser i så måte lovende ut hvis noe av dette blir realisert. Bygda er også ett yndet område for turister både sommer og vinter samt en masse hytter rundt Røsvatnet. De som ikke bor her, men bruker naturen og områdene rundt Bleikvasslia har sannsynligvis ett visst behov for at det legges til rette for slik bruk. Noe av det som vi bygdefolk gjør i denne sammenhengen stort sett på dugnad, gratis og på bekostning av vår fritid er for eksempel; preparering av skuterløyper, skiløyper og alpinbakke, vi bygger gapahuker, rydder og merker turstier i området, vi restaurerer veger og legger til rette for parkering for de som kommer hit, vi bor her og holder liv i butikken, gjør at veiene og parkeringsplassene blir brøytet om vinteren. Ve ER Bleikvasslia og stolt av å kunne ta imot de som ønsker å komme hit, men det er nok begrenset hvor lenge vi orker å holde på med dette hvis bygda skal raseres av slike kutt. Jeg synes stadig det er snakk om bolyst, legge til rette for nye innbyggere og gjøre Hemnes kommune til en attraktiv Kommune å bo i. Da tenker jeg det er på tide at vi setter en strek over forslaget om endring i skolestrukturen. Blir bygda vår uten ungdomsskole kan det godt være at enkelte ser seg tvunget til å finne nytt bosted, og det vil forbause meg stort om flyttelasset stopper i en annen del av den attraktive kommunen vår.

Geir Oksfjellelv

Kortsynt og uklokt eller på tide med ny struktur?