I rådmannens budsjettforslag for 2023 er et av forslagene å flytte mellomtrinnet ved Finneidfjord skole til Hemnes sentralskole.
Trues. I rådmannens budsjettforslag for 2023 er et av forslagene å flytte mellomtrinnet ved Finneidfjord skole til Hemnes sentralskole. FOTO: Ellen Rabliås

Mellomtrinnet på Finneidfjord trues igjen:

Kortsynt og uklokt eller på tide med ny struktur?