Leder

HBS: Situasjonen virker totalt fastlåst, i alle fall med dagens styre – på tide med politisk involvering

Konflikten mellom Hemnes Boligstiftelse og leietakerne har nå pågått i godt over halvannet år. Det har vært en konflikt med steile fronter og svært lite kommunikasjon. Faktisk så lite informasjon at Avisa Hemnes to ganger måtte klage HBS inn for Statsforvalteren fordi de tilbakeholdt informasjon. Hemmelighold skaper mistro, og gjerne også ulike teorier om årsaker. Det er ikke bra, og spesielt ikke når organet i praksis er Hemnes kommunes boligpolitiske verktøy.

HBS har mange ulike leietakere, men for de svakeste i samfunnet er de kanskje absolutt eneste mulighet for å skaffe seg et bosted. Dette er personer som sjelden greier å tale sin sak, påvirke beslutningstakere, eller bare å klage.

Da HBS valgte en kraftig økning i husleien var det bare en person som tok den økonomiske risikoen det er å gå til sak. Han valgte å føre saken sin selv, være sin egen advokat, trolig for å spare penger. HBS leide inn advokater fra Oslo, det kostet godt over 300.000 kroner. Det var David mot Goliat, men selv ikke kostbare jurister greide å overbevise retten om at tettstedene i Hemnes er på mer enn 2.000 innbyggere. HBS hadde nemlig valgt en tabell for å fastslå leien, men ifølge retten feil tabell.

Boligstiftelsens beslutning vekker kampviljen hos Hilde Aulie

Det hele endte med at husleien ble satt lavere enn den var før justering, og nå kan HBS bli sittende igjen med Svarteper, det er nemlig ikke bare en leilighet som ble justert ut fra feil tabell. Så langt har styret i HBS kontant avvist forsøk fra andre leietakere på å få satt ned husleien igjen, på tross av en rettskraftig dom som fastslår at de benyttet feil tabell. Det dreier seg selvsagt om penger, og for stiftelsen viktige penger. De har dårlig likviditet, og ønsker mer penger på bok slik at de har større handlefrihet. Økt husleie gir selvsagt mer penger, og som desidert største utleier i Hemnes har de nærmest monopolmakt. Leietakerne har få om ingen alternativer.

Situasjonen virker totalt fastlåst, i alle fall med dagens styre. Det kan være på høy tid å sette en fot i bakken og tenke nøye gjennom både boligpolitikk og virkemidler. Hemnes kommune har de siste årene gitt romslige tilskudd til de som har mulighet til å kjøpe seg bolig. De som ikke tilfredsstiller bankenes krav til lønn og egenkapital har ikke fått bli med på festen, de har tvert imot fått kraftig husleieøkning, og helt uten politisk debatt. Den debatten bør komme nå.

Firer ikke på husleia