Emil Willassen Skjærvold og Amanda Therese Øyan. Tilfeldigheter gjorde at de endte opp med å bosette seg på Hemnesberget, Emils barndomssted.
En som ble, og ei som kom. Emil Willassen Skjærvold og Amanda Therese Øyan. Tilfeldigheter gjorde at de endte opp med å bosette seg på Hemnesberget, Emils barndomssted. FOTO: Rune Furuhatt

Emil ble, Amanda kom