Innlogging som abonnent fungerer ikke. Vår leverandør jobber med saken.

Balkongene på omsorgssentrene kan benyttes til å treffe sine pårørende. Problemet i år er at temperaturen er så lav at det er fare for å bli påført andre sykdommer.
Møtested. Balkongene på omsorgssentrene kan benyttes til å treffe sine pårørende. Problemet i år er at temperaturen er så lav at det er fare for å bli påført andre sykdommer. FOTO: Knut Martinsen

Åpner sykehjemmene 17. mai

FHI har kommet med nye råd, dermed blir det mulig å besøke sine nærmeste på sykehjemmene på selveste nasjonaldagen.

Tidligere i uka ble det klart adgangskontrollen blir litt mindre streng på de boligene i tilknytning til sykehjemmene. Nå lettes det også opp på sykehjemmene, men foreløpig gjelder dette kun på 17. mai. I neste uke skal det vurderes om det skal bli gjort nye endringer.

– I tråd med FHI`s anbefalinger, blir det nå iverksatt tiltak for å gradvis lette på adgangskontrollen også på sykehjem i Hemnes kommune. Det åpnes forsiktig for besøk, i første omgang for 17.mai – nasjonaldagen! skriver enhetsleder for Helse og omsorg i Hemnes kommune, Kari Lillebjerka i en pressemelding.

Det er forholdsvis strenge og omfattende regler som må oppfylles før besøk kan gjennomføres. Besøket kan ikke vare lenger enn en time, og det er ikke tillatt med flere en to besøkende samtidig. Besøk må også meldes inn på forhånd, og de besøkende må føres inn i en besøksprotokoll, samt besvare endel spørsmål før de blir fulgt inn på rommet.

Se fullstendig regelverk i faktaboks.

Besøksregler

 • Besøket begrenses til 1 time, ikke mer enn 2 besøkende samtidig.
 • Besøkene skal foregå i periodene 11.00-13.00 og 17.00-19.00
 • Besøk avklares med personalet på avdelingen på forhånd
 • Besøkende tar kontakt med personalet ved hovedinngangen (se anvisning ved døren)
 • Personalet henter de og ledsager de til beboerens rom, der de må oppholde seg under hele besøket (ikke oppsøke fellesarealer eller andre beboere)
 • Besøkende kan ikke ha forkjølelsessymptomer, være i karantene eller ha vært i kontakt med noen som er mistenkt smittet eller smittet av Covid-19.
 • Unngå nærkontakt med den du besøker.
 • Hold 1 meters avstand under hele besøket
 • Besøkende skal gjennomføre god håndhygiene straks ved ankomst
 • Hvis du trenger bistand eller du vil avslutte besøket må du ringe på sykesignalanlegget.
 • Ingen servering fra sykehjemmet under besøk. Du kan ta med noe hjemmefra hvis du ønsker.
 • Hvis mulig, kan beboer og besøkende treffes ute i hager og på balkonger, og da kan de være flere samlet bare de holder en meters avstand.