Innlogging som abonnent fungerer ikke. Vår leverandør jobber med saken.

Kari Lillebjerka forteller om de strenge, men nødvendige tiltakene som er iverksatt i omsorgstjenesten. Tilbakemeldingene har vært positive fra både beboere og pårørende, forteller hun.
Enhetsleder for omsorg. Kari Lillebjerka forteller om de strenge, men nødvendige tiltakene som er iverksatt i omsorgstjenesten. Tilbakemeldingene har vært positive fra både beboere og pårørende, forteller hun. FOTO: Ellen RabliåsBilde 1 av 2
Balkongene på omsorgssentrene kan benyttes til å treffe sine pårørende. Problemet i år er at temperaturen er så lav at det er fare for å bli påført andre sykdommer.
Møtested. Balkongene på omsorgssentrene kan benyttes til å treffe sine pårørende. Problemet i år er at temperaturen er så lav at det er fare for å bli påført andre sykdommer. FOTO: Knut MartinsenBilde 2 av 2

Mer adgang, men fortsatt kontroll

De strenge reglene med besøkskontroll på omsorgssentrene og bemannende boliger ble endret onsdag. Det betyr at noen nå kan ta imot eller gå i besøk.

I et internt notat i Hemnes kommune kan vi lese at i tråd med FHIs anbefalinger, blir det nå iverksatt tiltak for å gradvis lette på adgangskontrollen på bemannede boliger og sykehjem i Hemnes kommune. Det åpnes forsiktig for besøk, i første rekke for bemannede boliger.

Enhetsleder omsorgstjenesten, Kari Lillebjerka, forteller at de nye reglene trolig blir godt mottatt hos mange.

Mange har skjønt viktigheten, og også følt en trygghet med at det har vært så strengt.

– Det har blitt flere og flere henvendelser om det ikke snart skal bli mulig å gå på besøk. Samtidig har vi møtt stor forståelse for nødvendigheten av tiltakene. Mange har skjønt viktigheten, og også følt en trygghet med at det har vært så strengt.

Enhetslederen har ingen problemer med å forstå at savnet hos mange har blitt stort.

– Savnet er nok aller størst hos pårørende. De som bor på sentrene har jo hverandre, og det er ikke alle disse som har pårørende. De pårørende som har vært vant med å besøke sine, spesielt der dette er deres ektefeller, har det nok vært tøft.

Mer aktivitet

– Daghabiliteringen ble stengt, og aktivitørene ble satt inn på avdelingene på omsorgssentrene istedenfor. Derfor har nok de som bor der opplevd at de har fått mer oppmerksomhet enn normalt, forklarer Lillebjerka.

Foreløpig er det bare de som bor på de bemannende boligene på som får litt flere muligheter for besøk. Disse kan nå besøke sine nærmeste pårørende i deres hjem, men smittevernreglene må følges. Besøket skal heller ikke kombineres med kafétur, handeltur eller lignende. De kan også ta mot besøk opptil en time for dag, men ikke flere enn to besøkende samtidig.

I tillegg må alle besøkende ta kontakt på forhånd.

– Vi åpner for besøk på rommene, de som bor i boligene er friskere enn de som bor inne på avdelingene og har større behov for et sosialt liv. De må meldes på forhånd fordi vi må registrere hvem som er på besøk i tilfelle behov for smittesporing.

De besøkende vil bli møtt ved hovedinngangen og bli fulgt til og fra beboerens leilighet. Det blir ikke tillatt å benytte fellesareal eller oppsøke andre beboere.

Hun forteller at de er redde for å få smitte inn i avdelingene, og derfor åpnes det ikke opp for besøk på sykehjemmene, eller på barneavlastningen, enda.

Frykter lokal smitte

– Vi har sett hvor alvorlig dette kan være, både sørpå og i Sverige har det vært stygge saker. Vi har blitt anmodet om å åpne opp forsiktig. Dette er fryktelig vanskelig når pårørende ikke får se til sine, men vi må sette omsorgsarbeidet først.

– Vil det bli gjort mulig å møte sine pårørende utendørs?

– Ja, men det er jo så kaldt! Det er gjort forsøk på å møtes på balkongene. Da er det mulig å møtes uten at de pårørende kommer inn, men med temperaturer så vidt over null er det jo ingen som kan sitte ute. Vi risikerer at det blir lungebetennelse selv om de unngår korona, sier en litt fortvilet Lillebjerka.

– Når kan vi regne med at de løses opp mer slik at også sykehjemmene kan ta mot besøkende?

– Vi har ikke noe tidsestimat. Kommuneoverlegen vi se hvordan de endringer vi nå gjør slår ut. Disse endringene krever også mer ressurser, nå må noen møte de besøkende, registrere dem, fortelle dem hva som er lov og ikke lov og følge dem inn og ut. Det blir mye å holde rede på, forklarer hun.

Fortsatt viktig med hygiene

Samtidig som hun er klar på at det ikke bør bli for lenge å vente, retter hun en advarende pekefinger.

– Vi har vært heldig og unngått smitte i Hemnes. Slik kan vi nok ikke regne med at det holder seg, og vi vet at dette er en veldig utsatt gruppe.

Dermed er det fortsatt bare i forbindelse med pårørende til pasienter ved livets slutt som kan få unntak på sykehjemmene. For de som får komme på besøk gjelder fortsatt de generelle regler om at ingen med luftveissymptomer, er i karantene, eller har vært i kontakt med noen som er smittet av Covid-19 gis adgang. Og selvsagt gjelder fortsatt reglene om håndhygiene og hostehygiene.