KNM_4262
KNM_4262. FOTO: Knut Martinsen

Posisjonen med flertall i formannskapet