Blir vi sentralisert?

De siste månedene har ordet sentralisering trolig nådd topp 10 på listen over aktuelle ord i norske debatter. Ordet vekker sinne, frustrasjon, avmakt og depresjon.

I tur og uorden mister vi politi, skatteinnkrever, lisenskontor, flybase, lærer- og sykepleierutdanning for å nevne noe. Med dette i bakhodet er det et tankekors at i samtlige kommunestyremøter i Hemnes orienteres det om hvor mange årsverk man har lykkes med å kutte, primært gjennom digitalisering. Hvert nytt årsverk som har blitt fjernet møtes ikke med fyrop og avsky, men heller med jubel.

I sosiale medier går det gjerne en kule varmt når slike tema diskuteres. Det hender at de som roper om for mye byråkrati og krever slankere «administrasjon» også roper høyest mot når lokale funksjoner tilsynelatende forsvinner. Det kan derfor være greit å reflektere litt over hva er sentralisering, hva er digitalisering eller automatisering, ønsker vi det – eller vil vi tilbake til «gamle dager»?

I Hemnes har befolkningen sentralisert seg gjennom mange tiår. Sentrumskjernene får flere innbyggere, på bekostning av utkanten. Det bygges tettere, folk ønsker å bo nærmere tjenestetilbudet. Samtidig endres tjenestetilbudet, måten å løse en oppgave på i 2019 er ikke identisk med slik det var i 1989, eller 1959 for den saks skyld.

Det jobber langt færre mennesker i butikkene, og det er færre butikker, det samme gjelder i landbruket. Postkontorene som var på alle tettsteder er borte, allikevel får vi løst våre tjenestebehov på en bedre måte. Bankene er snart helt borte fra kommunen, ligningskontoret forsvant for mange år siden, slik kan vi fortsette å se oss rundt og konstatere at vi har mistet veldig mye.

Hva er det egentlig vi har mistet, tjenester eller monumenter? Bygges vi ned, eller rigges vi slik at vi kan være her også i morgen og neste år?

Folketallet i Hemnes har gått tilbake de siste årene, men veldig svakt. Samtidig har det aldri vært flere husholdninger, men det er færre som bor sammen nå enn for noen tiår siden. På tross av alle arbeidsplassene som er borte har folk jobb. Årsaken er at digitaliseringen som tok mange jobber også skapte nye muligheter for vekst og nyetableringer.

Å stritte mot utviklingen gir mange tapte slag, enten det er postkontor eller forrige versjon av Facebook vi vil ha tilbake. Aldri har det vært mulig å drive så mange næringer desentralisert som i dag, det skaper optimisme og vekst i utkant-Norge. Det gir oss mulighet til å ta i bruk hele Norge.