Demonstrasjonsbilde av maskinen som kan redde mange liv.
I aksjon. Demonstrasjonsbilde av maskinen som kan redde mange liv. FOTO: PrivatBilde 1 av 3
Bjørghild Reinåmo og Bente Hanssen utfordrer lag, foreninger og bedrifter til å bidra i innsamlingen.
Korgen Sanitetsforening. Bjørghild Reinåmo og Bente Hanssen utfordrer lag, foreninger og bedrifter til å bidra i innsamlingen. FOTO: Ellen RabliåsBilde 2 av 3
Hjertekompresjonsmaskinen har fått navnet «Lucas».
Lucas. Hjertekompresjonsmaskinen har fått navnet «Lucas». FOTO: PrivatBilde 3 av 3

Alle monner drar

Korgen Sanitetsforening og Ambulansetjenesten i Hemnes går nå sammen for å samle inn nok penger til en hjertekompresjonsmaskin, som blant annet gjør at ambulansen kan drive med hjertekompresjon under transport.

Det er Korgen Sanitetsforening som har tatt ansvar for innsamlingen i samarbeid med ambulansen, hvor da Bjørghild Reinåmo og Bente Hanssen håper folk ser hvor viktig denne maskinen er.

– Hvorfor ville dere ta ansvar for innsamlingen?

– Vi fikk en forespørsel fra ambulansen og da sa vi selvfølgelig ja. Det er jo dette Sanitetsforeninga skal gjøre. Vi skal jo gi, sier Bjørghild.

– Og så synes vi det er en skikkelig bra og viktig ting, legger Bente til.

Det er hele 150.000 kroner som skal samles inn for at kjøpet av hjertekompresjonsmaskinen skal være mulig.

– Vi håpet å få lag, foreninger og bedrifter til å bidra, sier Bente.

– Og så oppfordrer vi Sanitetsforeningene på de andre stedene til å samle inn. Det skal noe til for å samle så mye penger, og dette gjelder jo hele kommunen, sier Bjørghild.

Nødvendighet

Mange andre steder i landet har allerede kjøpt, eller er godt i gang med å samle inn penger til sin hjertekompresjonsmaskin som har fått navnet «Lucas». Nylig kunne vi lese at Rana har startet sin innsamling. Instruktør Tommy Mathisen i prehospital enhet forklarer nødvendigheten av en slik maskin.

– Vi har ikke lov til å drive på med hjertekompresjon under transport. Det er helt umulig å gjøre dette både på grunn av sikkerhet og også av hensyn til kvaliteten på kompresjoner. På noen tilstander, blant annet på nedkjølte personer så skal det være hjerte- lunge redning (kompresjoner) helt til denne pasientgruppen er varmet opp. Det vil si er koblet til hjerte- lungemaskin på sykehuset. I dag er vi helt avhengig av at det er flyvær slik at ambulansehelikopteret kan komme med kompresjonsmaskin.

– Også på generell hjertestans vil denne være til stor nytte. Vi er ofte bare to personer på ambulansen og alene som ambulansearbeider på båten. Ved hjertestans så må den ene komprimere. En slik maskin vil frigjøre begge ambulansearbeiderne til å utføre viktige livreddende tiltak ved hjertestans. Et annet moment er at maskinen gjør kompresjonene 100% riktig og blir ikke sliten, sier Mathisen.

Spleis

Anne Karen Vasdal fra ambulansetjenesten i Hemnes har allerede opprettet en innsamling på spleis.no, hvor det pr 8. oktober allerede er kommet inn over 20.000 kroner. På denne nettsiden kan man også se en demonstrasjonsvideo av maskinen. Det er altså to mulige måter å donere penger på, hvor man da kan gå inn på spleis.no eller overføre direkte til Korgen Sanitetsforening. Se informasjon om dette i faktaboks.

– Og det er ikke nøye om donasjonen er stor eller liten. Alle monner drar, avslutter Bjørghild og Bente.

Fordeler med Lucas

  • Gir brystkompresjoner av høy kvalitet selv under vanskelige forhold og over lange tidsperioder.
  • For å gi livreddende kompresjoner i bil under transport til sykehus, må man bruke en Lucas hjertekompresjonsmaskin.
  • Lucas gir kontinuerlige kompresjoner mens hjertestarteren gir støt for å sikre best mulig behandling.
  • Lucas frigjør hender slik at redningspersonellet kan fokusere på annen livreddende behandling, som for eksempel luftveier, venekanyle, medisinering m.m.
  • Lucas gir effektiv og uavbrutt hjerte- lungeredning som forbedrer pasientens sjanse til vellykket resultat.

Hvordan donere

Du kan velge mellom to forskjellige måter å donere på:

  1. spleis.no/project/84186 (du kan eventuelt gå inn på spleis.no og søke på Hemnesambulansen)
  2. eller overfør til Sanitetsforeningen, kontonummer: 4512.50.01223