Leserinnlegg

Valgets kval i Hemnes

Etter å ha vært partiløs og utenfor politikken i seks år tenkte jeg å forholde meg rolig innenfor media debatter og politiske sverdslag i media også i år, men etter å ha lest diverse velger jeg å dra frem min gamle blyant.

Hemnes Arbeiderparti har jo vært mye i vinden siste år, noe som har resultert i hele fire lister som av en eller annen grunn har sitt utspring fra Hemnes AP. Årsakene, og metodene som er brukt i denne maktkampen, mellom spesielt Korgen og Hemnesberget sine sterke AP folk, kan vel ikke kalles samlende for Hemnes kommune sine innbyggere.

Vi kan vel alle være enige om at Hemnes kommune gjennom år har hatt omfattende spareprosesser, dette er ikke noe nytt. Det litt morsomme er når Sten-Oddvar Solhaug i sitt leserbrev skal spare de samme 25 millionene fire ganger, og får dette til at Hemnes kommune skal spare 100 millioner. Når Hemnes kutter sin årlige drift med 25 millioner så skal det gjøres en gang, da er de nede på driftsnivået de skal ha.

At Hemnes Arbeiderparti sine kamphaner går til kamp mot tettstedene Finneidfjord og Bjerka og vil legge ned skolene der er etter hvert blitt en kjent sak. For en tid tilbake ville Otto Jonny Derås AP på direkten fra talerstolen legge ned Bjerka skole. Samtidig hører vi lite om strukturendringer i Hemnes innenfor noe det fins to av, forstå det den som kan. Det man kan merke seg i AP sitt program så skal de sikre lokaler på alle tettsteder for kulturskolen. Med andre ord skal for eksempel eldre menn få lære å spille gitar subsidiert av Hemnes kommune på sitt eget tettsted, dessverre skal ikke seks åringene få samme muligheten til å lære å lese og skrive.

Når det gjelder bosetting og fødsler så kan vi lese i avisen at Kjell Idar Juvik AP hevder følgende, «det skjer lite vekst og utvikling, og det er ikke stor grad av optimisme og bolyst». Hvor KIJ har vært og fått inn disse inntrykkende kan det være noen som lurer på. Vi har selvsagt folketallet i Hemnes vi kan forholde oss til, der viser det nedgang på alle tettsted bortsett fra Finneidfjord og Bjerka. Det Juvik ikke nevner er at fruktbarheten fortsetter å synke i 2018 var den på 1,56 barn pr kvinne, mens den i 2010 var på 2 barn pr kvinne, dette påvirker selvsagt kommuner i hele Norge.

Det som heller ikke nevnes er antall boenheter i Hemnes kommune. Når Kjell Joar Pettersen Øverleir overtok ordførervervet i 2011 overtok han en kommune som sto på Robeklista. Han var nok rimelig sjokkert når han etter noen uker inne på ordførerkontoret skulle åpne pengekista etter AP styret, og det eneste som lå i den var regninger, samtlige fond var tømt. Når Kjell Idar Juvik hevder det ikke er stor grad av optimisme og bolyst burde han faktisk skjemmes litt, å hevde at innbyggerne i Hemnes er rammet av negativitet og utflyttertrang er mildt sagt oppsiktsvekkende. I 2012 året etter at Kjell Joar Pettersen overtok som ordfører og Senterpartiet fikk rattet på de store hovedutvalgene i Hemnes kommune var det 1960 boenheter i Hemnes kommune. Nå i 2019 er 2054 boenheter, det betyr at å de åtte siste år er antall boenheter økt med 94 enheter i Hemnes kommune, dette er optimisme og bolyst, ikke det motsatte som Kjell Idar Juvik hevder.

Når Hemnes AP mener at rett medisin for Hemnes kommune er å legge ned skoler på steder der det er størst befolkningsvekst, har den yngste befolkning, har mest stabile fødselstall, og tro at dette utvikler Hemnes, da vil nok noen mene at helhetstanken er byttet ut med lokal patriotisme. Det kan i så fall slå tilbake som en boomerang i fremtiden.

Terje Ånonli