Leserinnlegg

Sentralisering av kommunale tjenester?

Hemnes kommune har ca 600 ansatte blir vi fortalt av administrasjonen. Noen oversikt over hvor disse 600 menneskene har arbeidsplassen sin finnes visstnok ikke, men jeg tror ikke jeg bommer veldig hvis vi antar at ca. 50% av disse jobber i Korgen, ca. 35% jobber på Hemnesberget og de øvrige 15% jobber enten på Finni, Bjerka eller i Bleikvasslia.

Det snakkes mye om skolestruktur og da ofte med en frykt for nedleggelser av skoler i de kretsene som allerede har lite kommunale arbeidsplasser.

En slik skolenedleggelse vil etter mitt skjønn være ødeleggende for hele kommunen og første steg mot kommunesammenslåing. Vi trenger vekst i hele kommunen, ikke bare i deler av den. Er det noe vi i distriktene er smertelig klar over er at sentralisering rammer hardt – politireformen eller nedleggelsen av høyskolen på Nesna er eksempler på dette. Vi mener da vel alle at disse to avgjørelsene var gale?

Derfor er det samlokalisering og ikke sentralisering av kommunale tjenester som er veien å gå. Det vil si at man f.eks. legger helsetjenestene til Finneidfjord, Tekniske tjenester til Bjerka, NAV til Bleikvasslia etc og gjennom en samlokalisering klarer å effektivisere de forskjellige tjenestene. Foruten besparelser vil det være et direkte gode og motivasjon for økt bolyst i hele kommunen at de kommunale arbeidsplassene fordeles over kretsene litt mer i tråd med folketallet enn det vi ser i dag.

Hvordan denne samlokaliseringen skal foregå må selvsagt planlegges bedre enn dette leserinnlegget du nå leser, men klarer vi ikke å omstrukturere oss i denne kommunen er det ikke lenge før kommunesammenslåing blir uunngåelig. En samlokalisering vil føre til økte investeringer, men drifta vil kunne effektiviseres og vi forventer at besparelsene vil trygge skolene en gang for alle!

Vi mener at å legge ned skoler er første steg mot å gå inn i Rana. Skoler (og barnehager) kommer høyt opp på prioriteringslista til par i etableringsfasen, og får vi ikke tilflyttere til kommunen vil folketallet snart bli så lavt at kommunesammenslåing er uunngåelig.

Det kan være gode grunner for å ønske dette, men personlig tror jeg vi er tjent med å være en kommune, og Hemnes Venstre kommer til å jobbe for fortsatt vekst i hele kommunen.

Antoine Chaboud, listekandidat Hemnes Venstre