Senterpartiet garanterer for vår kommunes framtid

I denne uken går Senterpartiet ut med sin framtidsgaranti. Vi garanterer at vi vil arbeide for at kommunen vår skal bestå som selvstendig kommune de neste fire åra.

Mange, både innbyggere og folkevalgte, har vært igjennom slitsomme runder om kommunesammenslåing de siste åra. Regjeringen har varslet at det kommer en ny runde, men de vil ikke diskutere det før etter valget. Vi mener tvert imot at kommunens framtid er en viktig sak i lokalvalget.

Senterpartiet har hele tiden kjempet imot regjeringens tvang eller press om kommunesammenslåinger. Alt for ofte har vi sett at kommunesammenslåinger fører til sentralisering og nedleggelser av for eksempel skoler og barnehager.

Vil du beholde de kommunale tjenester så nært folket som mulig, stem Senterpartiet.

Men, dersom du er overbevist om at vår kommune bør slå seg sammen med en eller flere andre kommuner, gir vi deg et godt råd: IKKE stem Senterpartiet!

Hemnes SP

Paul Asphaug