Manglende evne, trenering eller sabotasje?

Hva er årsaken til at planlagte boligområder i Korgen, som er vedtatt, ikke blir gjort byggeklare?

Nå er det snart ett år siden kommunen fikk klarsignal om å klargjøre et område på Aspmoen til boligtomter, men ingenting er gjort, derfor overskriften.

Det ser ut til at hverken ordfører eller leder i Teknisk utvalg har tatt seg bryet verdt med å følge opp saken eller vedtaket, noe de burde gjort.

Det er kritikkverdig og lite tilfredsstillende at noe av det viktigste, nemlig å ferdigstille boligklare tomter, ikke blir fulgt opp av den kommunale ledelse – hverken administrativt eller politisk.

Sverre Storbæk, Hemnes FRP