Kommuneanalysen 2019

Hemnes kommune har inntatt 1.plassen i UNICEFS rangering av kvalitet i barns oppvekst og levevilkår blant landets kommuner.
Rangeringen tar utgangspunkt i sektorer hvor kommunen møter barna direkte.
Økonomi, kompetanse hos lærere/barnehagelærere, areal er viktige faktorer her.
Klassestørrelse betyr også mye for resultatet.
Jeg registrerer at Høyre slår seg på brystet. Det har de ingen grunn til.
De har kjempet hardt for å legge ned skoler, og vært negativ til deler av barnehageløftet vi har hatt i Hemnes.
Hvilken plassering hadde Hemnes fått om Høyre hadde fått flertall for sin politikk?

Herbjørn Knutsen
Senterpartiet
Leder Oppvekst og Kulturutvalget