Okshornet

Skal vi bestå som én kommune?

Det er ingen hemmelighet at kommunen er i en økonomisk krise. Vi skal spare 25 millioner, hvert år. Alle har hørt alt om dette. Til det møysommelige. Nå til høsten er det kommunevalg i Hemnes. Vanlig prosedyre nå er å komme med valgflesk, lovnader, løgner og sannheter. Slik er det når det er valg. Dessverre.

Vi i Hemnes SV tar inn over oss den økonomiske situasjonen, og ønsker at vi som kommune tar situasjonen på alvor. Vi må forsøke å finne smarte, fornuftige og hensiktsmessige løsninger. Vi har tiltro til rådmannen og hans stab, som jobber iherdig hver dag for å finne den ene løsningen etter den andre for å få kommuneøkonomien ett skritt nærmere balanse.

Kenneth Lifjell er et nytt tilskudd i lokalpolitikken når han stiller på SVs liste ved kommunevalget i høst. Foto: Ellen Rabliås

Den sittende posisjon skal ha honnør for mye av den jobben de har gjort. Nye tomter er under arbeid, nye barnehager i hele kommunen, omstilling i omsorgstjenesten (heltidsstillinger), boliger i samarbeid med boligstiftelse skal bygges, stedsutvikling, og mer. Mye er gjort, og mye skulle vært gjort. Slik vil det alltid være. Det er lett å kritisere. Men kritiserer man alt som ikke er gjort, glemmer man å se til det som faktisk er gjort. Dessverre.

Politikk handler om endring. Det er den grunnleggende årsaken til at

man ønsker å engasjere seg politisk. Man har følelser og engasjement for enkelte områder, det som står én nærmest. Slik starter det hele. Engasjementet rundt politikk har kanskje aldri vært så stort som det er nå. Det snakkes politikk rundt hvert et hushjørne.

Mye grunnet den økonomiske situasjonen vi opplever nå. Vi ser at dette engasjementet har tatt en feil retning. Det skal spares, og da blir alle tjenester, bygg og stillinger vurdert opp mot hverandre. Ingen vil bli den berørte part. Derfor verner alle om sitt og fremstiller naboen som et bedre sparetiltak. Man kjemper for det som står en nærmest, og skyver unna de andre.

Det kan føles som om at vi nå ikke er én kommune med fem tettsteder, men fem kommuner. Dette fører til uro og splittelse. Vi evner ikke å se tjenester som én enhet med flere lokalisasjoner. Vi ser bare det som står en nærmest. Herunder skole, omsorg, helsetjenester, teknisk tjenester, stedsutvikling, nye bygg, etc.

Vi i Hemnes SV ønsker å rette fokus mot dette. Vi ønsker at vi begynner å se på oss som én kommune. Vi ønsker å skape samhold og tro på hverandre. Skape engasjement på tvers av tettstedene, og skape et bedre samarbeidsklima. For skal vi bestå som èn kommune, må vi først klare å bestå sammen. Vi ønsker å rette fokus mot å skape et bedre samfunn. Et samfunn som gir alle mulighet for utvikling og deltagelse. Vi vil arbeide for et samfunn der vi løser viktige oppgaver i fellesskap. Vi vil jobbe for et varmere samfunn, på tvers av tettstedene.

Og dette begynner politisk. Samarbeidsklimaet i politikken er kritisk. Hvordan skal man skape samarbeid i kommunen når ikke de folkevalgte klarer å enes? Hvordan skal man klare å løse viktige saker dersom man på forhånd har bestemt seg for å motsi posisjonen eller opposisjon, bare fordi de er nettopp posisjon eller opposisjon? Hvordan skal vi kunne se hva som er til det beste for kommunen når man starter en diskusjon med beskyldninger og krangling? Blir diskusjoner konstruktive eller tar de kun utgangspunkt i følelser?

Vi i Hemnes SV ønsker å jobbe for et samfunn der du slipper å gå med klump i magen og være redd for hva folk tenker om deg, og hvor du kommer fra. Vi ønsker å rette fokus mot samhold, mangfold og inkludering. Vi vil kjempe for én kommune, ikke fem. Vi vil kjempe for dere, ikke for dem. Vi vil kjempe for deg og du. Vi mener at vi må begynne å se hverandre, som oss, og ikke dem. Først da kan vi begynne å snakke om sak.

Wivian Mediå Horseng
1. Kandidat Hemnes SV

Kenneth Lifjell
2. Kandidat Hemnes SV