Even

Den 2. juli kom lille Even til verden på Nordlandssykehuset i Bodø, og Edvard ble stolt storebror! Even var 2635g. og 48cm. lang. Vi ønsker å takke jordmor Bjørg for god oppfølging under svangerskapet.
Stolte foreldre er Sigrid Leirvik Horseng og Tobias Larssen Skreslett.

Gratulerer!