Knut Martinsen
Redaktør. Knut Martinsen FOTO: Ellen Rabliås

Leder

Vekst og fall, og så opp igjen?


Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for Avisa Hemnes’ holdning. 


Mørketiden er vond å komme seg gjennom for mange. I år kom den i tidligste laget da det ble mørkt også i industribygg, og rundt industriplaner.

Først kom renteøkninger og inflasjon, men framtidsutsiktene var allikevel strålende, i alle fall i vår region. Så kom konkursen i NCP, etterfulgt av nedleggelsen av Natre Vinduers fabrikk på Hemnesberget. Og som kronen på verket, Freyrs retrett fra Rana, Helgeland og Norge fordi rammevilkårene deres er så mye bedre i USA.

Gründerne bak Freyr kom med en idé, men manglet teknologi og kompetanse, og de var ikke minst, uten finansielle muskler. De har pratet godt for seg, og lykkes med å skaffe investorer som har betalt godt for en andel i selskapet. Manglende kompetanse har de løst ved å ansette noen som kan faget, og den manglende teknologien har de gått ut i markedet og leid. Det er smart utført, tilbake sitter idemakerne med en velfylt pensjonskasse og har til en viss grad forlatt skuta.

Det er absolutt ikke ulovlig å ha en idé og gjennomføre den. Intensjonen var åpenbart nærmest utelukkende å tjene kjappe penger, men heller ikke det er lovstridig, bare veldig umusikalsk og unorsk.

Om ikke USA hadde innført disse enorme subsidiene ville ting trolig sett annerledes ut. Batterier produsert i USA kan selges 35 prosent billigere enn i Norge, og fortsatt ha samme gevinst – takket være statlig doping av bransjen. Hensikten er nok å få et så stort markedsforsprang at det blir permanent, og gir trygge arbeidsplasser, og ikke minst markedsmakt uten å være avhengig av andre, som Kina.

Tilbake sitter en region som forberedte seg på et gullrush. Det ble planlagt for en vekst så kraftig at det ville gi kraftige voksesmerter, økning i folketallet, boligbygging og alle piler nær kokepunktet. Hemnes ville som nærmeste nabo også merke eventyret, et eventyr som nå har snudd til noe som ligner et mareritt.

Det merkes når vi snakker med mennesker i Hemnes, redselen for at framtiden kan bli enda mørkere. Men vi snakker også med mennesker som ser muligheter, bare vi er tålmodige og opptrer mer klokt enn smart.

Nå tennes så smått adventslysene, mange små lys gir gjerne samme effekt som ett stort.