Knut Martinsen
Redaktør. Knut Martinsen FOTO: Ellen Rabliås

Leder

Mange bekker små gir stort budsjett


Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for Avisa Hemnes’ holdning. 


Summen av alle inntekter og utgifter kalles et regnskap, summen av det vi planlegger av inntekter og utgifter kalles budsjett. Summen av alle forventede utgifter i Hemnes kommune i 2024 er på 624,8 millioner. Det er faktisk ganske mye penger. Nå kommer riktignok brukerinntekter og salg av tjenester til fradrag, men uansett hvordan man snur på det, dette er brutto utgifter.

Hemnes kommune trenger å spare minst 20 millioner, om kraftpriser eller andre ting ikke blir som ønsket kan det fort bli 30 millioner. Det er også mye penger.

20 millioner utgjør 3,2 prosent av kostnadene. 3,2 prosent er jo ikke all verden. Det er faktisk mindre enn prisstigningen det siste året, og til sammenligning har rentekostnadene for de som har lån steget med formidable 70 prosent det siste året. Det betyr at en gjennomsnittsfamilie i Hemnes har fått 3-4.000 mindre å rutte med i måneden, bare grunnet rentene. Det har nok gjort at mange har fått en tøff hverdag, og ikke minst fest – de har tatt store kutt.

Andre igjen oppdager at det er mulig å ta ganske store grep i økonomien overraskende enkelt. Ofte handler det om å se gjennom rutiner og kanskje løse ting på en litt annen måte enn før, ta i bruk nye løsninger som gjerne er bedre og billigere enn de gamle.

Hemnes kommune skal som alle andre offentlige og private enheter og bedrifter gjennomføre store endringer. Det handler både om digitalisering og det grønne skiftet. Det ene fører i mange tilfeller til det andre, det er nye måter å gjøre gamle ting på, gamle måter å gjøre nye ting på – og ikke minst – nye måter å gjøre nye ting på. Det er ukjent og skremmende, kanskje først og fremst fordi det er ukjent.

Kommunedirektør Amund Eriksen har gjentatte ganger minnet politikerne om at den saken de har definert som viktigst i Hemnes er å bestå som egen kommune. Det er kanskje på tide å revurdere målsetningen. Det viktigste i Hemnes er at innbyggerne har det bra, føler seg trygge og oppnår et servicetilbud som er fra øverste hylle.

Vi trenger ikke et fredet og bevart Hemnes, vi trenger et dynamisk og velfungerende Hemnes. Med dette i bakhodet kan det være at det tas litt andre beslutninger, offensive istedenfor defensive.

Slik sparer vi i Hemnes: fra gull til gråstein, mindre mat og trivsel