Lill Sverresdatter Larsen,
forbundsleder Norsk Sykepleierforbund, tar avstand fra bombing av sykehus, flyktningeleirer og sivile i Gaza.
Tar avstand. Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder Norsk Sykepleierforbund, tar avstand fra bombing av sykehus, flyktningeleirer og sivile i Gaza. FOTO: Kristin Henriksen / NSF

Krig er forakt for liv – våpenhvile nå!


Dette er et leserinnlegg. Innholdet står for skribentens regning.


Norsk Sykepleieforbunds (NSF) landsmøte fordømmer på det sterkeste drap og terror mot sivile i Israel og Palestina, og krever at folkeretten respekteres.

NSF tar sterk avstand fra bombing av sykehus, flyktningeleirer og sivile som vi nå ser i Gaza. Vi står i solidaritet med de som er rammet av krig og konflikt. Vi fordømmer krigsangrep, terror og kollektiv avstraffelse!

NSF krever at enhver handling som utsetter sivile og helsepersonell for livsfare opphører. Ivaretakelse av liv og helse er en menneskerettighet. Angrep på helsepersonell og deres pasienter er brudd på humanitærretten.

NSF ber regjeringen om å:

  • legge sterkt press på krigens parter for en umiddelbar våpenhvile
  • kreve at sykehus i Gaza får tilgang på strøm og nødvendig utstyr og medisiner for å kunne yte nødvendig helsehjelp
  • tilby medisinsk utstyr og medisiner til helsetjenestene i Gaza
  • tilby helsepersonell til Gaza og nærområdene
  • tilby å bidra med evakuering av pasienter fra overfylte sykehus i Gaza
  • tilby å ta imot pasienter fra Gaza ved norske sykehus

Lill Sverresdatter Larsen,
forbundsleder Norsk Sykepleierforbund