Knut Martinsen
Redaktør. Knut Martinsen FOTO: Ellen Rabliås

Leder

Dyrtid, pessimisme og depresjoner


Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for Avisa Hemnes’ holdning. 


For et år siden eller så var det enorm optimisme og tro på framtiden, både i Hemnes og på Helgeland. På tross av krigen i Ukraina og tegn på renteoppgang og inflasjon pekte alle andre piler oppover. Det var kø med bedrifter som ville etablere seg, den største knappheten var faktisk folk til å fylle alle stillingene.

I dag er situasjonen nærmest snudd på hodet, i alle fall kan det virke slik ved første øyekast.

Muligens har koronaen skylden for det meste. Det offentlige over hele kloden dyttet inn masse penger for å forhindre kollaps og for å styrke etterspørselen. Når etterspørselen blir for stor og varetilbudet for lavt stiger prisene, og det gjorde de. Og når prisene stiger må lønningene opp, og da må bedriftene øke prisene for å dekke opp kostnadsøkningen. For å bremse på dette settes renten opp, og vi ender opp med at folk får dårligere råd, på tross av lønnsøkningen. Da får vi det som kalles dyrtid, og kollektiv depresjon.

I bittelille Hemnes har konsekvensene blitt enorme. Bedrifter med nasjonal dekning trekker seg tilbake, bedrifter som henvender seg til et større nasjonalt marked merker det i ordrebøkene, og lokalt forankrede bedrifter som nyter godt av disse bedriftene nyter ikke lengre, dominobrikkene presses overende.

Samtidig hevdes det at det er i motgang at det er mulig å vinne både marked og nå fram med nye ideer. Når alle andre trekker seg tilbake ligger det åpent for de som våger å satse.

Enten man liker det eller ei står verden foran et skifte. Det betyr at mange næringer er på tur ut, mens nye kommer inn. Morgendagens jobber er i stor grad enda ikke definert, å satse tungt på det etablerte har mange ganger vært begynnelsen på slutten for selv multinasjonale konsern.

I Hemnes kan dagens situasjon være fundamentet på et sprang ut mot morgendagen. Det står svært mange kvadratmeter med lokaler ledige, og det finnes trolig kapasitet i arbeidsmarkedet som mer enn gjerne tar lokale jobber. Det som mangler er så langt noen med både ideer og midler til å sette dem ut i livet. Og så har vi selvsagt bedriftene som vi allerede har hørt om, som satser på produkter som i dag ikke etterspørres, men som man forventer blir etterspurt om få år.

Det skal faktisk ikke all verden til før ting snur. Og med nye bedrifter på plass skapes det etterspørsel etter flere varer og tjenester hos eksisterende næringsliv, og behov for å utvide.

Det pleier å være lys i enden av tunnelen, spørsmålet er bare hvor lang den er.