Det foreslås å flytte akutt- og døgnaktiviteten på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) til Harstad. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Arbeidsgruppe foreslår endringer i sykehusstrukturen i Nord-Norge. Det foreslås å flytte akutt- og døgnaktiviteten på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) til Harstad. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB FOTO: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Arbeidsgruppe foreslår endringer i sykehusstrukturen i Nord-Norge