Å plassere inn medlemmer i et trettitalls utvalg og samtidig holde seg innenfor lovverket med tanke på kjønnsfordeling skapte både forvirring og stort tidsfrobruk.
Forvirring. Å plassere inn medlemmer i et trettitalls utvalg og samtidig holde seg innenfor lovverket med tanke på kjønnsfordeling skapte både forvirring og stort tidsfrobruk.

21 politikere innvalgt i 3 hovedutvalg, se hvem