Knut Martinsen
Redaktør. Knut Martinsen FOTO: Ellen Rabliås

Leder

På med lua, framtiden er forover


Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for Avisa Hemnes’ holdning. 


Hemnes kommunes innbyggere, politikere og administrasjon har ofte blitt oppfattet som litt forsiktig og kanskje stående med lua i hånda mens «de andre» roper og skriker for å bli hørt.

Når drøyt 100 arbeidsplasser på Natres anlegg på Hemnesberget forsvinner med et brak er det alvor. Da må det komme klar og tydelig tale fra Hemnes og til storsamfunnet – vi trenger hjelp!

Når Natre rundt årsskiftet har tømt lokalene er det bare et tomt skall igjen. De tar med seg produksjonsutstyr og ikke minst, produktutvikling og patenter. Tanken om å starte en lokalt eid vindusfabrikk virker svært usannsynlig, og kanskje er det like greit.

Lokalene etter Natre bør aller helst fylles med produksjon av framtidsrettede produkter. Uansett hva eller hvem man finner er det ikke spesielt sannsynlig å finne en bedrift som kan fylle lokalene med 100 arbeidsplasser. Det betyr at det må skapes rom og interesse for andre bedriftsetableringer i Hemnes. Når, heller en om, Hemnes blir en nasjonal omstillingskommune, må blikket rettes opp og fram, heller enn mimrende tilbake.

– At jeg er her i dag er et tydelig uttrykk på at vi ser situasjonen som veldig alvorlig for lokalsamfunnet

Hemnes sto allerede før Natres utflagging foran store utfordringer. Eldrebølgen kommer samtidig som barnekullene er rekordsmå. Framskriving av folketall og aldersfordelingen bør skape hodebry hos politikerne som skal meisle ut kursen framover. Sitter vi stille i båten vil vi bli færre og enda eldre, det må handling til for å skape attraktive bosteder og arbeidsplasser, helst begge deler.

Det betyr at det må våges, enkelt og greit. Om vi står eller sitter med lua i hånda spiller liten rolle, til slutt blir vi liggende. Politikerne i Hemnes må våge å satse på infrastruktur som gjør kommunen attraktiv – og igjen, både for bosetting og for bedriftsetablering.

Å satse på infrastruktur krever bruk av penger, penger vi kanskje ikke har – men som skal skape inntekter i framtiden. Det er i nedgangstider man må satse og investere, og nå trenger vi så absolutt framoverlente og innovative politikere, gründere og innbyggere.

Altfor mange vågale planer og ideer blir skutt i filler av kritikere, istedenfor å evaluere og justere. I den grad en trussel bare er en fordekt mulighet er det masse muligheter i Hemnes nå. Når båten nærmer seg fossefall kan man ikke sitte stille i båten, det må handling til.