Stortingsrepresentant for Nordland (SP).
Willfred Nordlund. Stortingsrepresentant for Nordland (SP). FOTO: Senterpartiet

Nordland fylke får større muskler for å støtte lokalt næringsliv


Dette er et leserinnlegg. Innholdet står for skribentens regning.


Regjeringen foreslår å bevilge 149,1 millioner kroner til Nordland fylkeskommune kommende år til regionale utviklingsmidler.

Nordland er et fylke rikt på naturresurser. Utgangspunktet for innovasjon og verdiskaping er godt og det er derfor viktig at staten bidrar med gode rammevilkår som kan utløse private investeringer og utvikling.   

De regionale utviklingsmidlene er statlige midler som skal gå til bedriftsutvikling. Ordningen forvaltes av fylkeskommunen.  

Det er stort trykk på å legge til rette for vekst og utvikling i næringslivet og ordningen har vært populært. Gjennom tiltak som dette kan vi bidra til at flere attraktive og lønnsomme arbeidsplasser vokser frem i regionen vår. 

Willfred Nordlund (Sp),
leder av stortingets næringskomité