Kommunedirektør Amund Eriksen ble den første til å vite hvem som er den nye ordføreren
…trommevirvel. Kommunedirektør Amund Eriksen ble den første til å vite hvem som er den nye ordføreren FOTO: Edel Annie Tverberg

En valgkommentar


Dette er et leserinnlegg. Innholdet står for skribentens regning.


Ganske mange år har passert siden jeg vokste opp og bodde i Korgen, 1955-79. Men det er bare de siste 5-6 årene at jeg har vært en sjeldnere gjest. To til tre uker før valget i år hadde jeg mulighet og fikk føle stemningen noenlunde på nært hold.  Det bestående inntrykket er at rivaliseringen mellom Hemnesberget og Korgen og kanskje vice versa er nærværende slik som på 60- og 70-tallet. Men i dag er den på en helt annen nivå, og katastrofal for Hemnes.

Ett sitat av ordføreren i Avisa Hemnes den 7 september; «Vi har en nord/sør-konflikt i kommunen..» og en uttalelse i avisahemnes.no før valget av samme Asphaug «Dersom vi kunne ha fått slutt på de negative indre stridigheter, tror jeg mye hadde vært annerledes.» Det er åpenbart substans i ordførerens uttalelser ettersom Arbeiderpartiet i kommunen har delt seg (geografisk) og det virker som om det politiske samarbeidsklimaet best kan sammenlignes med temperaturen i et kjølerom. Om det er politiske saker som splitter eller vedvarende personlige motsetninger som dominerer vet jeg ikke. Men det er mye som tyder på det siste når man leser Avisa Hemnes reportering fra valg av ordfører og varaordfører.

Med seneste tidens bakslag for etablerte industrivirksomheter på Hemnesberget i ferskt minne gir det bud om at både politisk lederskap og det beste administrative arbeide må hentes fram. En sak er sikker: Det er stort behov av Motbakkekompetanse! Etter valgene av ordfører og varaordfører er det vel nå bevist at samarbeidsklimaet nærmest kan sammenlignes med temperaturen i et fryserom? Det er en skam og en stor svakhet for 23 valgte politikere att motsetninger i politikken, enten det gjelder sak eller person, gir loddtrekning til resultat ved valg av ordfører.

Helt klart er at om symbolverdien fra Arbeiderpartiets årelange splittelse setter seg enda djupere i jordsmonnet en deling av Hemnes kommune bli et politisk tema for representanter fra Korgen og Bleikvassli. Det skulle i mine øyne være helt realistisk med en tilbakegang til Korgen kommunes grenser; Bjerka elv, ev. Breivika, mot kommunegrense Vefsn i  Elsfjorden og kommunegrense Korgfjellet/Vefsn mot dagens grense Hattfjelldal. Da får hemneshalvøya, Finneidfjord og ev. Breivika mulighet å bli egen kommune.

Fordelene og formålet med en slik nygammel inndeling skulle være å torpedere nord/sør-konflikten en gang for alle og gi alle alt de vil ha i en ny lokalpolitisk verden.

Til slutt vil jeg berømme Knut for et suverent arbeide som redaktør av Avisa Hemnes.

Jørn Okan