Camilla Berg og Marita Tustervatn har kontroll på stemmetelling på valgdagen, og skal i år som tidligere ha ansvar for å scanne stemmene.
Her fra 2019 da de sto med det endelige valgresultatet fra den gang.
Kontroll. Camilla Berg og Marita Tustervatn har kontroll på stemmetelling på valgdagen, og skal i år som tidligere ha ansvar for å scanne stemmene. Her fra 2019 da de sto med det endelige valgresultatet fra den gang. FOTO: Knut Martinsen

Valgfritt valglokale og andre oppklarende valgsaker