Tanker om småviltjakta
Tanker om småviltjakta. FOTO: Martin Eggen

Trist med den unødvendige småviltjakta!


Dette er et leserinnlegg. Innholdet står for skribentens regning.


Det gjør vondt i kroppen min hvert år når 10. september nærmer seg. Jeg tenker selvsagt på den unødvendige sportsjakta på ryper og skogsfugl. Heldigvis så har Statskog freda disse vakre fuglene sørafor, samt i Hattfjelldal, og enkelte fjellstyrer har også tatt til fornuften, men ryper og skogsfugl skulle også vært freda i hele Nord- Norge!

I oktober i fjor la NMBU,- Norges miljø- og biovitenskapelige universitet fram en svært grundig forskningsrapport om lirypa. Materialet bygger på data helt fra 150 år siden, og fram til idag! Resultatene viser en dramatisk nedgang i bestanden, og at bestanden i toppårene stadig blir mindre. Og ingenting tyder på at det blir bedre. Reduksjon av smågnagere er en del av forklaringa.

Fra 2015 til 2021, så var både fjell- og lirypa på Rødlista. Da skulle selvsagt både Statskog og Miljødirektoratet vist forvalteransvar med fredning, men nei, det var jakt som før, de tenkte kun kortsiktig økonomi!

Småviltjakt i våre nasjonalparker og naturreservat er helt uhørt! Nasjonalparkene er freda for å ta vare på områdets unike natur, med dets geologi, plante- og DYRELIV!

Dessuten så er ryper og skogsfugl nøkkelarter i naturen,- de er viktige for at andre arter skal overleve. I tillegg så vet vi at for storfugl,- tiur og røy, så får de stadig ødelagt sine leveområder og spillplasser ved hogst, så jakt tåles ikke. Og fjellrypa trues av klimaforandringer.

Nei, Statskog og Miljødirektorat, fred ryper og skogsfugl i hele landet,- og jegere: «Legg vekk børsa, og nyt heller LIVET i naturen med kikkert og fotoapparat!»

Jan Gunnar Sande, Korgen.