Wivian står på 12.plass  på valglisten for Hemnes SV til kommunevalget 2023.
Wivian Mediå Horseng. Wivian står på 12.plass på valglisten for Hemnes SV til kommunevalget 2023. FOTO: Frode FagerheimBilde 1 av 2
3.-kandidat for Hemnes SV ved kommunevalget 2023.
Kenneth Lifjell. 3.-kandidat for Hemnes SV ved kommunevalget 2023. FOTO: PrivatBilde 2 av 2

Tilsvar til Terje Ånonlis leserinnlegg


Dette er et leserinnlegg. Innholdet står for skribentens regning.


Terje Ånonli påstår i sitt leserinnlegg at Hemnes SV går inn for å legge ned skoler, og at det er løsningen for en god og trygg kommune. Han kommer sågar med personangrep på bl.a vår førstekandidat Jon Ervik.

I Hemnes SV sitt program står det som følger:

«Vi vil ha en skolestruktur som sikrer gode oppvekstvilkår og trygge rammer for alle barn i hele kommunen. Vi er villige til å se på mulige endringer i skolestrukturen, med utgangspunkt i elevtallsutvikling, faglige råd og kommunens økonomi. SV ønsker utredning av heldagsskole, der leksehjelp og fritidsaktiviteter inngår.»

Dette er ikke det samme som at vi vil legge ned skoler. Men vi vil heller ikke «frede» alle skoler for å sanke stemmer. Vi tenker det er bedre å si at vi kanskje må se på skolestrukturen hvis det blir nødvendig, enn å bryte valgløfter!
Hvis elevtallene fortsetter å gå nedover, er vi kanskje nødt til å ta noen grep. Vi kan ikke drive skoler uten elever. Vi kan heller ikke utarme de skolene vi har fordi vi skal ha skoler på alle tettsteder. Det viktigste for oss er innholdet i skolen.

Samtidig med at vi er villige se på endringer dersom det viser seg nødvendig, vil vi også kunne se på alternative løsninger f.eks innen SFO.

Vi har også tidligere vedtatt i kommunestyret utredning av felles ungdomsskole for alle elever i Hemnes kommune. Vi er ikke låst til gitte strukturer, men vi er heller ikke fastlåst på hvordan vi ønsker det skal være i fremtiden. Vi går ikke til valg for å legge ned skoler. Vi går til valg for å sikre en skolehverdag som gir gode oppvekstvilkår og trygge rammer for alle barn i hele kommunen.

For Hemnes SV

Wivian Mediå Horseng og Kenneth Lifjell