15.-kandidat for Hemnes Arbeiderparti ved kommunevalget 2023.
Otto Jonny Derås. 15.-kandidat for Hemnes Arbeiderparti ved kommunevalget 2023. FOTO: Edel Annie Tverberg

Svar til Terje Ånonli


Dette er et leserinnlegg. Innholdet står for skribentens regning.


Det var litt av et innlegg, med beskyldninger i hytt og vær. Hadde vært veldig greit om du hadde underbygget påstandene med noen eksempler. Hvilke saker med adresse utenfor Korgen er det jeg skal ha unnlatt å stemme for?? Eller stemt i mot?? Tror du skal slite med å finne en. Jeg har derimot stemt for å endre skolestrukturen, det er riktig.
Jeg er ikke motstander av felles ungdomsskole og felles helsesenter slik som du påstår.
Du beskylder meg for å være Korgen-patriot. Samtidig argumenterer du med at jeg og AP er for lite opptatt av Bjerka? Hvor er det vi har investert de siste 10-15 årene i Hemnes? Er ikke det nettopp på Bjerka?
Og stiller du deg bak felles ungdomsskole og felles helsesenter, om det blir lagt til kommunesenteret Korgen, der det er lokaler til det, og der det naturlig må plasseres?
Eller er det iveren etter å få det flyttet til Bjerka som er drivkraften?
Hvem av oss som er den største postadresse-patrioten er vel nokså tydelig. Jeg har vært i kommunepolitikken i over tredve år, og har opplevd hvordan den ene saken etter den andre har blitt nedprioritert og motarbeidet av politikere fra andre steder når investeringer i Korgen har blitt presentert. Når Korgensenteret i sin tid skulle bygges, var det om og gjøre å lage det så vanskelig som mulig, i håp om at det skulle skrinlegges. Sentrum ble regulert til industri og næring, slik at det ikke var mulig å bygge leiligheter over butikken slik som planen var. Og arealet ble begrenset.
Flerbrukshallen har blitt motarbeidet og bevillinger redusert og flyttet på slik at prosjektet har måttet starte på nytt, flere ganger.
Tomtearealer til næring og boligformål har vist seg nærmest umulig å få regulert inn i Korgen. Boligtomter blir for dyre her. Industrietableringer som ønsker å etablere seg har blitt henvist til nabobygdene.
Å bygge nytt alders- og sykehjem lot seg ikke gjøre, uten samtidig å bygge nytt på Hemnesberget.
Dette er bare noen eksempler. Det har aldri vært noen politikere utenfra Korgen som har ivret for kommunesenteret. Ikke tidligere, og ikke nå, og etter min mening skal det være unødvendig å stå frem som politiker og si, «jeg vil jobbe for hele Hemnes kommune». Det skal vel være en selvfølge!?!

Mvh
Otto Jonny Derås

Levende lokalsamfunn i Hemnes