3.-kandidat for Hemnes SV ved kommunevalget 2023.
Kenneth Lifjell. 3.-kandidat for Hemnes SV ved kommunevalget 2023. FOTO: Privat

SV svarer tettstedsutvalget Hemnesberget


Dette er et leserinnlegg. Innholdet står for skribentens regning.


Hemnes SV har ikke diskutert alle disse utfordringene vi får her, men styret har forsøkt å svare for seg.

  1. Opprettholde dagens skoletilbud på Hemnesberget i kommende periode 1-10. klasse?

Programmet til Hemnes SV lyder; Vi er villige til å se på mulige endringer i skolestrukturen, med utgangspunkt i elevtallsutvikling, faglige råd og kommunens økonomi.

At vi ønsker å opprettholde skoletilbud på Hemnesberget er det ingen tvil om, men vi er villige til å se på muligheten for en felles ungdomsskole, noe kommunestyre har vedtatt å utrede. Ellers har kommunestyret vedtatt å frede dagens skolestruktur ut 2024.

  1. Prioritere oppussing/nybygg av skolen på Hemnesberget i kommende periode?

Det opplyses at skolen på Hemnesberget har stort behov for vedlikehold, evt nybygg. Sak om prioritet rekkefølge jf. behov for investeringer i kommunale bygg er ikke klart, og det er tydelig at det er mange kommunale bygg som har stort behov for vedlikehold. Likevel er det ingen tvil om at skolen på Hemnesberget vil bli høyt prioritert.

  1. Jobbe for å opprettholde lege- og helsestasjon tilbudet på Hemnesberget?

Dette er ikke noe vi i partiet har tatt stilling til. Og dagens lokasjoner består.

  1. Opprettholde/styrke omsorgstilbudet også på Hemnesberget?

Det er ventelister på omsorgsboliger pr nå. Det belyser bare et økt behov nå, og for fremtiden vil behovet bli enda større, i følge statistikk for fremtidens eldreomsorg. Vi må styrke tilbudet der folk bor. Også på Hemnesberget.

  1. Opprettholde bassengtilbudet på Hemnesberget?

Vi har vært med på å innføre gratis basseng i Hemnes kommune. Et tilbud med sosial profil som skal gjøre et tilbud tilgjengelig for alle, fra små barn til eldre. Vi ønsker å fortsette denne ordningen, og vi vil ha dette tilbudet i våre eksisterende basseng, i Korgen og på Hemnesberget.

Kenneth Lifjell, på vegne av styret i Hemnes SV