Førstekandidat på Hemnes Senterpartis liste ved kommunevalget 2023.
Paul Asphaug. Førstekandidat på Hemnes Senterpartis liste ved kommunevalget 2023. FOTO: Rune Furuhatt

Senterpartiet svarer tettstedsutvalget Hemnesberget


Dette er et leserinnlegg. Innholdet står for skribentens regning.


Tettstedsutvalget på Hemnesberget har stilt noen korte og konsise spørsmål til alle partiene. Vi har prøvd etter beste evne å følge opp med korte og konsise svar.

Senterpartiets politikk rundt disse spørsmålene kan oppsummeres ganske enkelt; vi vil jobbe for HELE kommunen, og tror utvikling på et tettsted er godt for hele kommunen. Dagens situasjon på Hemnesberget tilsier at det absolutt ikke bør fjernes noen offentlige tilbud der ute.

 1. Opprettholde dagens skoletilbud på Hemnesberget i kommende periode 1-10. klasse?
  Ja! Vi ønsker at dagens skolestruktur og -tilbud skal bestå i kommende periode, ikke bare på Hemnesberget, men i hele kommunen. I programmet vårt har vi åpnet for å se på muligheten for en felles ungdomsskole for elevene på Hemnesberget, Finneidfjord, Korgen, Bjerka, men dette er ikke noe som vil bli relevant den kommende perioden.
 2. Prioritere oppussing/nybygg av skolen på Hemnesberget i kommende periode?
  Vi skulle gjerne ha fulgt opp med «Ja!» her også, men vi må nok heller ty til et «ja, men». Vi vil ha renoveringsbehovet til skolen på Hemnes fremst i pannebarken i kommende periode, men den økonomiske situasjonen til kommunen gjør det vanskelig å love noe som helst. Prioritet nummer èn er å opprettholde tjenestetilbudene vi har rundt i kommunen i dag, hva som blir prioritet nummer to avhenger utelukkende av hvordan tallene ser ut etter det.
 3. Jobbe for å opprettholde lege- og helsestasjon tilbudet på Hemnesberget?
  Ja! I programmet har vi skrevet at vi vil «sikre et godt legetilbud, så vel på Hemnesberget som i Korgen». Helsestasjonen er ikke spesifikk nevnt, det grunner derimot ikke i noen som helst ønske om å legge den ned, men heller at det er legekontoret som har fått mest oppmerksomhet både fra oss som ønsker å bevare, og fra de som ønsket det bort i foregående periode. Vi har forventninger om at renoveringen av legesenteret blir sluttført i første kvartal 2024.
 4. Opprettholde/styrke omsorgstilbudet også på Hemnesberget?
  Ja! I programmet vårt er kapittelet om helse og omsorg et av de lengste – vi skal jobbe for et bredest mulig helsetilbud, flere aktivitetstiltak for hjemmeboende eldre, et godt og variert aktivitetstilbud for sykehjem og miljøtjeneste og mer helsesøster på skolene. Dette gjelder selvfølgelig også på Hemnesberget!
 5. Opprettholde bassengtilbudet på Hemnesberget?
  Ja! Bassenget er et viktig tilbud for innbyggere i alle aldersgrupper, og vi er glade for at vi fortsatt har to tilbud i kommunen.

Paul Asphaug, ordfører og førstekandidat for Senterpartiet