Stig Arne Jenssen hos IP Elektro og Sigrid Skjæran hos Best.
Opplever ringvirkninger. Stig Arne Jenssen hos IP Elektro og Sigrid Skjæran hos Best. FOTO: Fotomontasje: Avisa Hemnes

Ringer i vannet ved nedleggelse av Natre