Knut Martinsen
Redaktør. Knut Martinsen FOTO: Ellen Rabliås

Leder

På tide å se framover


Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for Avisa Hemnes’ holdning. 


Valget er over, og stemmene er talt. Snart skal et nytt kommunestyre samle seg, velge ordfører, formannskap og diverse utvalg. Deretter skal de gå løs på jobben for å skape morgendagen i Hemnes.

Det må være på sin plass å ønske lykke til, og ikke minst – takke for at de er villige til å stille som folkevalgt. Dernest, minne dem på om hva oppgaven egentlig er, å se helhet og jobbe for hele kommunen.

Det betyr at de må våge å ta beslutninger også når de ikke vil falle i smak hos de som har valgt dem inn, eller hos naboen. Dette er noe som utvilsomt av det mest ubehagelige oppgaven en folkevalgt må ta.

Hemnes står foran store utfordringer i årene som kommer, der spesielt eldrebølgen kommer til å skape store endringer i behovene for kommunale tjenester. Det er også velkjent at det er behov for å kutte et tosifret antall millioner på driftsbudsjettet for å skape nødvendig handlingsrom.

Når vi så legger til ingrediensen med sannsynlig nedleggelse av Natre i Hemnes kan det bli vanskelig for våre politikere å fylle opp alle gode ønsker for framtiden. Da ender de opp med noe så politisk som å bli nødt til å prioritere.

Å prioritere kan gjøre vondt, svært vondt. Om man skal oppnå og beholde makt må man også ta beslutninger, ikke bare kritisere dem som blir tatt av et flertall. Vi håper og tror at de nyvalgte politikerne evner å se framover sammen, og søke gode kompromiss sammen.

Skal folk bo i Hemnes trengs det arbeidsplasser, det er ikke alle som er villige til å pendle. Det trengs også en plass å bo, men viktigst av alt er at de trives. Da må det være valgmuligheter på fritiden, det må være infrastruktur og det må være inkludering – også mellom tettstedene. Dette kommer ikke uten å bruke penger, pengebruk som skal sikre framtiden.

En viktig del av demokratiet er bred involvering. Kjønnsbalansen i Hemnes kommunestyre har tatt noen steg i riktig retning, fra 6 til 8 av de 23. Økningen skyldes i stor grad Senterpartiets velgere, som denne gangen valgte 2 av hvert kjønn, ved forrige valg ble 6 menn innvalgt, og ingen kvinner. Her må nok forhåndskumuleringen egentlig ta mesteparten av æren, demokratiet er faktisk avhengig av litt hjelp for å fungere best mulig.