Håvard Løkaas og Karen Eide Løkaas foran NCP etter at budet endelig ble akseptert. Nå skal de skape ny virksomhet i bygningsmassen, med både gamle og etterhvert, nye produkter.
Kjøper opp. Håvard Løkaas og Karen Eide Løkaas foran NCP etter at budet endelig ble akseptert. Nå skal de skape ny virksomhet i bygningsmassen, med både gamle og etterhvert, nye produkter.

Ny drift i NCP, lokal kompetanse og frisk kapital